48 ext kloktoren

Heilige Lodewijk van Montfortkerk

De moderne parochiekerk Heilige Lodewijk van Montfort is en blijft een huis voor de geloofsbeleving, maar opent ook de armen voor het lokale verenigingsleven. De gemeenschap staat hier centraal.

Oude naam
Heilige Lodewijk van Montfortkerk
Locatie
De Sevillastraat 89
2100 Deurne-Antwerpen
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Type bestemming
Valorisatie
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Ja

Nieuwe kerk, moderne bouwkunst

De in 1958 opgetrokken Heilige Lodewijk van Montfortkerk paste binnen het 'Domus Dei'-programma van de katholieke kerk, dat impuls gaf aan de naoorlogse kerkbouw in nieuwe en groeiende wijken. Hiermee ondersteunde het aartsbisdom tegelijkertijd de ontwikkeling van een moderne kerkelijke bouwkunst, met een nieuwe vormentaal en nieuwe materialen. In Deurne werd een sober kerkgebouw opgericht, een mengvorm van een kleine parochiekerk en een parochiezaal, met de ambitie om later een grotere kerk te bouwen. Op de grond die hiervoor als bouwplaats zou dienen, verrees een nieuwe parochiezaal; een grotere kerk kwam er echter nooit.

20151220 openpoort lvm 2

Parochie in verbinding

De functionele geest die de kerk bij haar ontstaan kenmerkte, leeft vandaag verder in het programma van de kerkfabriek.

De Heilige Lodewijk van Montfortkerk blijft in de eerste plaats een huis van en voor God. Het gebruik ervan staat hoofdzakelijk in het teken van de geloofsbeleving van de parochie. De parochie leeft echter niet op een eiland, maar voelt zich nauw verbonden met het lokale verenigingsleven en met iedereen in de buurt die wil werken aan een warme en solidaire gemeenschap. Het kerkgebouw staat daarom ook open voor andere gemeenschapsvormende en maatschappelijke activiteiten.

De kerk doet dienst als repetitieruimte voor het koor Vox Amicorum en het barokensemble Currende. Daarnaast kan de kerk gehuurd worden voor toneelvoorstellingen, concerten, filmvertoningen en andere socio-culturele activiteiten. Sinds januari 2016 huisvest de voorbouw het voormalige catecheselokaal 't Klokske en de vzw Ehipassiko, een meditatievereniging in Boeddhistische traditie.

Img 1002

Bronnen

Andere herbestemde kerken