Tongeren agnetenklooster 2

Administratief centrum agentschap Jongerenwelzijn

Wat vroeger het Agnetenklooster was, is nu een administratief centrum voor het agentschap Jongerenwelzijn. De buitenruimtes zijn publiek toegankelijk en vormen een welkome groene long in een dichtbebouwd deel van de stad Tongeren.

Oude naam
Agnetenklooster
Locatie
Repenstraat 21
3700 Tongeren
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Kantoor
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument, Stadsgezicht
Parochiekerk
Nee

Door branden achtervolgd

De stichting van het Sint-Agnesklooster gaat terug tot circa 1418. Het oorspronkelijk aan Sint-Agnes toegewijde complex deed lange tijd dienst als klooster voor de agnetenzusters. Branden in 1500, 1677 en 1701 verwoestten grote gedeelten van het klooster. Kanunnik Vandermaesen kocht het goed aan tijdens de Franse bezetting, liet de kerk afbreken en richtte het klooster in als hoeve.

Tongeren agnetenklooster 2

In handen van de stad Tongeren

De stad Tongeren kocht het gebouw om er vanaf 1927 noodwoningen in te richten. De laatste bewoner verliet het gebouw, dat in enorm slechte staat verkeerde, in 1960. Na een beperkte restauratie was het klooster tussen 1967 en 1987 de thuishaven van de Academie voor Schone Kunsten. Toch bleef de toestand van het pand achteruitgaan, onder andere door leegstand en verkrotting. Het einde van dit verval kwam pas in zicht wanneer het gebouw in 1981 als monument werd beschermd. Tussen 1996 en 1998 werden er archeologische opgravingen uitgevoerd in het klooster, waarbij talloze sporen uit de Romeinse tijd aan het licht kwamen.

Tongeren agnetenklooster 4

In handen van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse gemeenschap kocht het klooster in 2001 aan met het oog op een volledige restauratie ter waarde van 8,5 miljoen euro. Er bleven op dat moment nog drie grote entiteiten van het oorspronkelijke Agnetenklooster over: de historische kloostervleugels aan de Repenstraat (noord-, midden, & zuidvleugel), het vroeg 19de-eeuwse pakhuis aan de Sint-Catharinastraat en de grote overwelfde zomerrefter met de kapelruïne. De opdracht bestond uit de restauratie en de valorisatie van de gebouwen, en de inrichting ervan als flexibele kantoorruimte. Er werd gekozen voor een zachte restauratie met een maximaal behoud van originele materialen. De verschillende bouwstijlen bleven naast elkaar behouden als getuigenis van de rijke bouwgeschiedenis van het complex.

Het voormalige pakhuis herbergt het secretariaat en de ontvangstruimtes van het agentschap Jongerenwelzijn. In de historische kloostervleugels zijn de kantoren van het agentschap gehuisvest. De vroegere zomerrefter, met het monumentale mergelstenen tongewelf, is als polyvalente zaal ingericht en wordt uitgebaat door de toeristische dienst van Tongeren.

Tijdens de restauratie werden ook de buitenruimtes en de kapelruïne ingericht voor het publiek. Het geheel vormt een stadsparkje in een dichtbebouwd stadsdeel. Deze groene long in de stad dient als voetgangersdoorsteek tussen de aangrenzende straten en is een interessante passage op de toeristische wandelas tussen de Grote Markt en het Begijnhof.

Tongeren agnetenklooster 5

Andere herbestemde kerken