Datum
24 februari 2021 | 19:30 - 21:00

Inschrijven voor deze lezing is niet meer mogelijk.

PARCUM zet in februari drie boeken in de kijker die ingaan op de toekomst van ons religieus erfgoed en aanzetten tot debat.

Welke toekomst dromen we voor onze kerkgebouwen? Welke kansen zijn er voor kerken die gebouw voor de eredienst blijven? Hoe de spirituele kracht van een kerk of kapel nieuw leven geven? Welke mogelijkheden biedt herbestemming?

Het zijn maar enkele van de vragen die we aansnijden in drie boekvoorstellingen op woensdagavonden in februari, online – in jouw huiskamer, telkens van 19u30 tot uiterlijk 21u.

In gesprek met ...

Aan de hand van het boek 'Hoe kerken ons appelleren in ons zijn. Over religie en het subject, en de uitdaging van secularisering' (uitgeverij Halewijn) gaan we in gesprek met auteur Frank Vandepitte over de culturele betekenis van kerken. Tussen het strikt religieuze aspect van hun ontstaansgrond en hun rol voor gemeenschapsopbouw, ligt een actuele betekenis die voorbij gaat aan de logica van vraag en aanbod. Samen met Koen Dekorte (YOT) reflecteren we hoe de aloude betekenis van kerken – wars van alle nuttigheidsdenken – kan herontdekt worden in het huidige geseculariseerde Vlaanderen.

'Hoe kerken ons appelleren in ons zijn' van Frank Vandepitte

Sinds amper een tweetal decennia maakt de toekomst van kerken ook in Vlaanderen voorwerp uit van publiek onderzoek. Naast evidente economische bekommernissen heeft architectuur daarbij vanaf het begin een prominente rol gespeeld. Kerken worden vandaag primair als belichaming van een ‘leer’ beschouwd, waardoor het voorkomt alsof zij voor de bredere maatschappij geen betekenis meer hebben, tenzij dan door hun architectuur, die wél als zaak van allen wordt beschouwd.

De laatste jaren wordt dat beeld bijgesteld, en geraken ook andere aspecten van een gedeelde betekenis onderkend. Suggesties om kerken een nieuw gebruik te geven als ‘stilteplek’ vertolken een bekommernis om het religieuze aspect van hun ontstaansgrond. Tegelijk worden kerken steeds breder ook gezien als plaatsen van opbouw van gemeenschap, resulterend in een groeiende voorkeur voor specifiek publieke vormen van nieuw gebruik. Deze twee benaderingen lijken evenwel naast en enigszins los van elkaar te bestaan.

In zijn boekje 'Hoe kerken ons appelleren in ons zijn' doet architect Frank Vandepitte een poging om de culturele betekenis van kerken meer consistent te benaderen. Bij het ingaan op de vraag wat we vandaag met die betekenis aan kunnen, groeit de intuïtie dat kerken de hedendaagse cultuur raken in veeleer tere aspecten. Van kerken gaat een actueel appél uit. Over levens-beschouwelijke verscheidenheid heen.

Waar binnen de problematiek van nieuw gebruik van kerken verantwoordelijkheid vandaag vooral wordt ingevuld als een zoeken naar wederzijdse afstemming van architecturaal aanbod en maatschappelijke vraag, tekent zij zich voor Frank Vandepitte veeleer af in een peilen naar de actuele relevantie van hun aloude betekenis. In kerken wordt iets gegeven dat een impuls kan zijn voor het zoeken van deze tijd. Zowel in een binnen- als in een buitenkerkelijke context is het zaak om na te gaan in welk soort omgang met kerken dit potentieel effectief tot zijn recht komt.

Kerken frank vdpitte

Andere boekvoorstellingen

Andere aankomende evenementen