Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Tien tips voor een brandveilige kerk

3 maart 2020

Hoe brand in je kerkgebouw voorkomen? Er zijn heel wat eenvoudige maatregelen die je kan nemen om de brandveiligheid te verbeteren. Wij geven je tien tips!

Geschreven door Judith Delbaere

Hoe kan je voorkomen dat het kerkgebouw slachtoffer wordt van brandschade? Vooraleer over te gaan tot de installatie van dure detectiesystemen, kan je heel wat praktische maatregelen nemen die de veiligheid verbeteren en brand kunnen voorkomen.

Wij gaan uit van een beveiligingsfilosofie waarbij organisatorische maatregelen op de eerste plaats komen. Vervolgens zijn er enkele fysieke maatregelen die je kan nemen. Pas in laatste instantie kijken we naar elektronische maatregelen. Met deze tien tips beveilig je je kerkgebouw op een eenvoudige en goedkope manier tegen brand.

  1. Verken je kerk via een rondgang (eventueel met de brandweer) en breng mogelijke brandgevaarlijke situaties in kaart.
  2. Zorg voor een nette omgeving rond de kerk. Zet afvalcontainers op een veilige afstand van de kerk (minimaal 5 meter).
  3. Gebruik de stookruimte niet als opslagplaats.
  4. Zet kaarsen ver genoeg van brandbaar materiaal.
  5. Let op voor opstapeling van wattage: vermijd het in elkaar steken van stekkerdozen.
  6. Bewaar waardevolle voorwerpen in een brandkast.
  7. Onderhoud de kerk regelmatig, ook de zolder en schouw. Stof vormt namelijk een ernstig brandgevaar.
  8. Zorg voor sociale controle: stel iemand aan die in de onmiddellijke omgeving een oogje in het zeil kan houden.
  9. Schakel alle elektrische apparaten uit bij het verlaten van de kerk. Let in het bijzonder op bijverwarmingen en theaterlampen.
  10. Maak bij (restauratie)werkzaamheden duidelijke afspraken met de uitvoerders en controleer na de werkdag samen of alle toestellen zijn uitgeschakeld.
Voorbeeld brandblusapparaat

Andere interessante blogartikels