© Bea Borgers

Tien tips om je kerk veilig te sluiten

27 april 2020

Tijdens dit coronatijdperk vinden geen liturgische diensten meer plaats in onze kerken. Hierdoor blijven heel wat kerkgebouwen voor langere tijd onafgebroken gesloten. Wij geven je tien tips om de kerk veilig af te sluiten.

Geschreven door Judith Delbaere
  1. Doe om de paar dagen een rondgang in en rond het kerkgebouw: let op traliewerk en sloten (is dit nog intact?), beelden/schilderijen (zijn deze nog aanwezig?), eventuele waterschade en kijk of de buitenverlichting nog werkt en of alle ramen en deuren goed gesloten zijn.
  2. Verhoog de sociale controle rond de kerk. Maak afspraken met buurtbewoners om een oogje in het zeil te houden. Bezorg hen contactgegevens van de personen die ze kunnen opbellen wanneer ze iets verdachts zien. (Let op social distancing: contacteer de omwonenden telefonisch of laat een briefje in de brievenbus achter.)
  3. Zorg dat alle kaarsen gedoofd zijn.
  4. Bewaar geen geld in het kerkgebouw: leeg de offerblokken en neem het resterende geld mee naar huis.
  5. Bewaar waardevolle en liturgische voorwerpen in de brandkast (of goed afsluitbare kast) of neem deze indien mogelijk mee naar huis wanneer er geen veilige opslag in de kerk voorhanden is.
  6. Bewaar de sleutels (kerkdeur, binnendeuren, brandkast …) op een veilige plaats of neem deze mee naar huis.
  7. Vermijd dat ladders, hamers of ander handig inbraakmateriaal blijft rondslingeren in en rond het kerkgebouw.
  8. Zorg voor een nette omgeving rond de kerk. Zet afvalcontainers op een veilige afstand van het gebouw (minimaal 5 meter).
  9. Schakel de kerk spanningsloos. Indien dit niet mogelijk is: schakel alle elektrische apparatuur uit. Haal de stekkers uit de stopcontacten.
  10. Schakel het automatische luidsysteem van de klokken uit (uitgezonderd uurslag en voorspel). Misschien kunnen de klokken elke zondag van 9.55 tot 10 uur automatisch luiden als steun aan wie voor ons zorgt, zoals door de bisschoppen werd gevraagd.
© Bea Borgers
© Bea Borgers

Andere interessante blogartikels