Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Stoel van Hei­li­ge Lut­gar­dis op Top­stuk­ken­lijst

26 augustus 2021

Vlaanderen heeft de stoel van de Heilige Lutgardis beschermd als topstuk. De Sint-Lutgardisstoel is het oudste zitmeubel van Vlaanderen. Al sinds de 13de eeuw verblijft de stoel in Limburg, de streek waar de cultus van de Heilige Lutgardis zijn wortels heeft.

Een lange geschiedenis

De stoel van Heilige Lutgardis stamt uit de periode 1190-1210. In die periode trad de jonge Lutgardis van Tongeren (1182-1246) in in het Katharinaklooster van Sint-Truiden. De stoel was er waarschijnlijk onderdeel van het koorgestoelte.

In 1231 verhuisden de zusters van het Sint-Katharinaklooster naar de abdij van Nonnenmielen in Metsteren (Sint-Truiden). Ook de koorstoel werd genomen. Het is pas in 1836 dat de stoel in het cisterciënzerinnenklooster Mariënlof in Kerniel terecht komt. Hier bleef de stoel tot in 2020 bewaard. Bij het vertrek van de zusters uit het klooster kreeg de stoel haar nieuwe bestemming in de parochiekerk Sint-Odulphus in Borgloon.

PARCUM
PARCUM

Immaterieel erfgoed

Naast het oudste zitmeubel is de stoel ook drager van een oud vruchtbaarheidsritueel. Al sinds de middeleeuwen nemen vrouwen met een kinderwens plaats op de stoel. Al die tijd werd dit ritueel in ere gehouden. Ook op haar nieuwe plaats, in de Sint-Odulphuskerk. Dit was voor de zuster een belangrijke voorwaarde voor het herbestemmen ervan. Dit bijzonder, levend ritueel maakt de stoel tot een uniek religieus erfgoedobject.

Focusexpo 'Tot op het bot'

In de zomer van 2020 hielden de koorstoel van Sint-Lutgardis en het reliekschrijn van Sint-Odilia een tussenstop in ons museum. De expo ging dieper in op de uitzonderlijke betekenis van deze objecten. En gaf een inkijk in de zorg voor het religieus erfgoed.

Speciaal voor deze tentoonstelling maakten we enkele filmpjes. Bekijk hieronder de video over de koorstoel.

Andere interessante blogartikels