20220516 proefopstelling Huise 13

Opstart kennisnetwerk religieus textiel

30 september 2022

Om specifieke noden en uitdagingen aangaande religieus textiel te kunnen beantwoorden, richt PARCUM een nieuw kennisnetwerk op.

Textielkenners allerhande!

Op maandag 19 september stroomden vanuit heel Vlaanderen textieldeskundigen en erfgoedprofessionals toe in het pittoreske Huise om er een eerste netwerkmoment bij te wonen rond religieus textiel. We werden verwelkomd door Hans Van Hoecke van de gemeente Kruisem en naderhand rondgeleid op de expo 'Textiel met een ziel' door André Leyten, stuwende kracht achter deze tentoonstelling.

Het werd een namiddag vol kennismakingen en uitwisselingen: een informatief gedeelte met een nabespreking met de aanwezige experten. Tijdens de daaropvolgende brainstormsessies kwamen vier thema's aan bod, waarbij elke deelnemer vanuit zijn of haar expertise uitdagingen, ideeën en goede voorbeelden aanreikte betreft de toekomst van religieus textiel: ontsluiting & publiekswerking, waardig hergebruik & verkoop, depotwerking, digitale bewaring.

NRT 05

Experten aan het woord

We hadden enkele bijzondere sprekers te gast:

  • Frieda Sorber, voormalig conservator van het ModeMuseum Antwerpen, loodste ons door de verschillende vormen van vakmanschap en ambachten die religieus textiel rijk is. Welke technieken en soorten creaties kom je tegen in kerken en kloosters? Wat is het belang van deze collectiestukken binnen een historisch-wetenschappelijk kader?
  • Shirin Van Eenhoge, textielrestaurator, lichtte toe hoe we best omgaan met textielcollecties. Textielrestauratie- en conservatie start immers met zorg dragen voor je objecten en eventuele vrijwilligers/zorgdragers sensibiliseren en praktijkgericht aan de slag laten gaan.
  • Judith Goris, expert weeftechnische analyses bij KIK, bracht een stand van zaken over het materiaal-technisch onderzoek van textiel. Maar vooral hoe je met een basiskennis van deze materie veel kan opbrengen bij het dateren of het inventariseren van objecten.
  • Annemie Van Dyck, zelfstandig erfgoedadviseur, gaf een kijk in het kerkelijk textiel van de 19e en 20ste eeuw. Onderzoek toont aan dat het grote merendeel van collectiestukken net uit deze periode afstamt. Wat bewaren we, hoe, en hoe gaan we om met modern textiel (het erfgoed van morgen)?
NRT 06

Textiel met een ziel

Na afloop bezochten we met z'n allen de tijdelijke expo 'Textiel met een ziel'. Onder deze titel ging in Kruisem een tentoonstelling door waar meer dan 75 kazuifels en koorkappen uit de kerken van de gemeente getoond werden. Het is, voorzover bekend, de eerste keer in Vlaanderen dat zo een grote tentoonstelling van religieus textiel uit dorpskerken georganiseerd was. Een voorbeeld van hoe je je textielcollectie kan tonen aan het publiek.

IMG 7221

Vrijblijvend kennisnetwerk

PARCUM heeft de ambitie om een gespecialiseerd kennisnetwerk uit te bouwen waarbinnen we diverse onderwerpen en vragen rond dit thema kunnen bespreken. In het kader daarvan organiseren we toekomstige netwerkmomenten, opdat textielkenners vrijblijvend kunnen participeren. Het detecteren van gezamenlijke uitdagingen, onderzoeksvragen formuleren of onderzoek initiëren, ... Het zijn maar enkele van de focuspunten waarmee we aan de slag willen.

Graag werken we met de bevindingen van deze netwerkdag toe naar tools die een duurzame omgang van religieus textiel faciliteren.

Meer weten of deelnemen?

Wil je graag deel uit te maken van dit netwerk, of wens je meer info over het netwerk religieus textiel en haar ambities? Neem rechtstreeks contact op met onze collega of stuur ons een mail.

Phaedra Bosmans

Phaedra Bosmans

Verantwoordelijke collectie

Andere interessante blogartikels