Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Nieuwe website voor erfgoeddienstverleners

31 augustus 2021

In Vlaanderen zijn er verschillende dienstverleners binnen de erfgoedsector. Elf ervan hebben een werking over heel Vlaanderen. Deze organisaties ondersteunen iedereen bij de dagelijkse omgang met erfgoed. De nagelnieuwe website www.erfgoeddienstverleners.be bundelt vanaf nu al deze spelers. Op die manier krijg je een duidelijk beeld waar je met je vragen over erfgoed terecht kan.

Landelijke erfgoeddienstverleners?

De landelijke erfgoeddienstverleners zijn organisaties die musea, bibliotheken, archieven, onderzoekers, lokale besturen en vrijwilligers helpen bij hun dagelijkse omgang met erfgoed. Elke met hun eigen expertise in het erfgoedveld. Voor hun werking zijn ze erkend door de Vlaamse overheid.

Concreet gaat het over volgende organisaties:

 • Archiefpunt
 • Bokrijk | Vakmanschap & erfgoed
 • CAG
 • CEMPER
 • Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV)
 • ETWIE
 • Histories
 • PARCUM
 • VIA Kenniscentrum
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheken
 • Vlaamse Kunstcollectie

Sinds 2019 komen deze organisaties regelmatig samen om af te stemmen, gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en kennis en expertise te delen. Daarnaast hebben ze als doel de sector te ondersteunen via het delen van kennis, zoals bij digitalisering, inventarisatie, ontsluiting, participatie, educatie, internationalisering en behoud en beheer.

Nood aan profilering

De sector van de dienstverleners is de afgelopen jaren grondig veranderd. Er zijn nieuwe organisaties bijgekomen, fusies hebben zich voltrokken en nog andere dienstverleners hebben nieuwe accenten gelegd in de werking. De eigenheid en troeven van deze spelers worden helder gepresenteerd op de nieuwe website.

Deze website maakt duidelijk dat erfgoeddienstverleners in alle maten en gewichten komen: soms concentreert de dienstverlening zich op een thema, soms op een specifiek type erfgoed of een bepaalde erfgoedgemeenschap. Ondanks die inhoudelijke verschillen ligt er een gemeenschappelijke basis aan de dienstverlening die alle organisaties verbindt. Allen zetten ze zich dagelijks met veel expertise en goesting in voor het erfgoed en voor de betrokken gemeenschappen.

Andere interessante blogartikels