Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap

28 juni 2021
Geschreven door Julie Aerts

Vakmanschap is een vorm van immaterieel cultureel erfgoed. Het zit in de hoofden en handen van mensen: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Vakmanschap mag je gerust heel breed interpreteren. Het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde toegepaste kunsten. Het doorgeven van dit soort vakmanschap is nodig om het levend te houden.

Ook binnen het religieus erfgoed is heel wat vakmanschap terug te vinden: glas-in-lood ramen maken, textiel ontwerpen of restaureren, iconen schilderen etc. Ook traditionele ambachten die bijvoorbeeld in kloosters beoefend worden zoals zeep maken of bier brouwen zijn een vorm van vakmanschap. Tevens komen allerlei soorten muziekbeoefening of het vervaardigen van instrumenten die gebruikt worden in de eredienst in aanmerking.

Beoefen je één of ander vakmanschap of wil je het graag leren? De Vlaamse overheid voorziet een beurs voor het doorgeven van vakmanschap. De beurs dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen een aantal maanden (max. twee jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren. Interesse? Dien je aanvraag uiterlijk op 15 september in.

Je vindt alle praktische info op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/beurzen-voor-het-doorgeven-van-vakmanschap-een-meester-leerlingtraject

Voor advies of begeleiding bij het indienen van je aanvraag kan je altijd bij ons terecht!

Andere interessante blogartikels