Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Vraag van de week: Mag ik zomaar aanpassingen doen aan de liturgische ruimte?

8 april 2020

Mag je tentoonstellingspanelen ophangen in de kerk? Mogen wij de kerkruimte opdelen en enkel nog het koor voor de eredienst gebruiken? Mag de orthodoxe geloofsgemeenschap die onze kerk gebruikt een iconostase plaatsen? Het zijn maar enkele vragen waar kerkfabrieken, pastoors of leden van het parochieteam geconfronteerd worden in de zoektocht naar een nieuwe invulling van de kerk.

Wanneer je overgaat tot valorisatie, nevenbestemming of medegebruik van de parochiekerk, komen er vaak aanpassingen aan de liturgische ruimte aan te pas. Alvorens grote wijzigingen aan te brengen aan de ruimte of de inrichting van jouw parochiekerk, moet je contact opnemen met de bevoegde diocesane commissie. Je mag dus niet zo maar in het wilde weg grote structurele aanpassingen uitvoeren.

Beschermde kerk

Is je kerkgebouw beschermd? Dan moet je eerste toestemming vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Voor bepaalde ingrepen moet je een vergunning aanvragen.

Algemeen geldt: wees voorzichtig en vraag altijd toestemming!

Diocesane commissies

Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

  • Vicariale commissie voor kerken en kapellen
  • secretariaat@vlbm.be - 015 29 84 52

Bisdom Antwerpen

  • Commissie voor Kerkelijk Erfgoed
  • yordi.sollie@bisdomantwerpen.be - 03 202 84 30

Bisdom Brugge

  • Diocesane commissie voor cultusgebouwen
  • elisah.gommers@bisdombrugge.be - 050 33 59 05

Bisdom Gent

  • Diocesane commissie voor het kerkelijk patrimonium
  • ludo.collin@kerknet.be - 09 225 16 26

Bisdom Hasselt

  • Diocesane commissie voor kerkelijk patrimonium
  • ckp@bisdomhasselt.be - 011 24 90 58

Andere interessante blogartikels