Dialoogmiddag - In stilte geborgen

3/12/17 vanaf 12:00

Hoe kan een begrip als 'contemplatie' in de hedendaagse maatschappij worden ingevuld? Hoe kan er vanuit contemplatie worden ingespeeld op hedendaagse zingevingsvragen?

Schrijf je in
Lezing

In tijden van stress en burn-outs neemt het verlangen naar stilte bij veel mensen toe. Stilte, inkeer en contemplatie kennen een rijke geschiedenis binnen de christelijke traditie, maar worden ook in andere levensbeschouwingen op verschillende wijzen beleefd. Tijdens een dialoogmiddag wordt er dieper ingegaan op vragen zoals: Hoe kan een begrip als 'contemplatie' in de hedendaagse maatschappij worden ingevuld? Hoe kan er vanuit contemplatie worden ingespeeld op hedendaagse zingevingsvragen?... Sprekers Thomas Quartier osb (KU Leuven - Sint Willibrords Abdij Doetinchem), Ilse Kerremans (KU Leuven- Karmel) en Harjinder Singh (Sikhgemeenschap) gaan met elkaar en met het publiek in dialoog over de betekenis van contemplatie vandaag in de verschillende religies en levensbeschouwingen.

Praktisch

 • zondag 3 december 2017, 12 - 16 uur
 • prijs | 25 euro (inclusief broodjeslunch en toegangsticket)
 • inschrijven via onderstaand formulier
 • Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 van CRKC met vermelding 'Dialoogmiddag' en de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt.

Programma

 • 12u00 Ontvangst met broodjes
 • 12u45 Inleiding
 • 13u00 "Het werk Gods gaat dus vóór alles" - liturgie en contemplatie in de benedictijnse spiritualiteit - Thomas Quartier osb (KU Leuven - Sint Willibrords Abdij Doetinchem)
 • 13u30 “Waar ook mijn levensweg mij brengt, Gij zijt bij mij.” - Ilse Kerremans (KU Leuven- Karmel)
 • 14u00 Simran - Meditatie - Denken over - Harjinder Singh (Sikhgemeenschap)
 • 14u30 Debat en vragen
 • 15u30 Bezoek tentoonstelling

Openingsuren


Het museum is momenteel gesloten. Wij openen terug op 11.12.2019

Tickets

25 euro (inclusief broodjeslunch en toegangsticket)

Schrijf je nu in

Opgelet : deze activiteit is betalend.

25 euro (inclusief broodjeslunch en toegangsticket)