© Hilde Poleunus

Netwerk Mariagrotten Vlaanderen en Brussel

Lopend project

Samen met lokale erfgoedpartners startte PARCUM het netwerk 'Mariagrotten Vlaanderen en Brussel' op. Met dit netwerk stimuleren we onderzoek en lokale initiatieven. Zo houden we dit erfgoed levend.

Mariagrotten in Vlaanderen en Brussel

‘Als jij niet naar Lourdes kan gaan, dan komt Lourdes wel naar jou toe’. Dat was het idee achter de vele Mariagrotten die Vlaanderen en Brussel rijk zijn. Zo’n grot is niet alleen een plaats voor gebed en Mariaverering, maar ook een stilteplek en rustpunt midden in de drukte.

Beheerders van Mariagrotten worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Dat gaat van heel praktische vragen over cementrestauratie en onderhoud tot de zoektocht naar vrijwilligers en middelen. Maar ook hoe ze hun Mariagrot in de geseculariseerde samenleving van vandaag een zinvolle betekenis kunnen geven.

© Jan Jaspers
© Jan Jaspers
© Hilde Poleunus
© Hilde Poleunus

Mariagrotten, een wijdverspreid fenomeen

In 1858 verscheen de maagd Maria in het Franse Lourdes. Niet lang daarna ontstaan de eerste kopiëen van de Mariagrot. Van grote beschermde monumenten, tot kleine privé-grotten. België werd zelfs gespecialiseerd in het maken van een geloofwaardige imitatie van de Lourdesgrot.

Samen bouwen aan een toekomst voor Mariagrotten

Om een duurzaam antwoord te bieden op de vele uitdagingen, startte PARCUM het netwerk ‘Mariagrotten Vlaanderen en Brussel’ op. Daarvoor werken we samen met lokale erfgoedpartners zoals erfgoedcellen. Het netwerk heeft tot doel om beheerders van Mariagrotten samen te brengen. Zo kunnen de beheerders kennis en expertise uitwisselen.

Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd. Zo worden beetje bij beetje alle Mariagrotten in kaart gebracht. Daarnaast vonden er her en der al interessante initiatieven plaats zoals wandelroutes, het ontwikkelen van een audiogids en restauratieprojecten.

PARCUM bundelt al deze kennis en stelt ze ter beschikking aan de beheerders van Mariagrotten. Beheerders kunnen ook bij PARCUM terecht voor advies en begeleiding van het bewaren en borgen van het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed dat aan de Mariagrot verbonden is.

Meer weten?

Bij onze collega Julie Aerts kan je terecht met alle vragen over het netwerk 'Mariagrotten Vlaanderen en Brussel'.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed