Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM belicht divers religieus erfgoed in eerste collectieoverzicht

2 juli 2019

Op 3 juli opent PARCUM haar eerste collectiepresentatie. Onder de titel This is not a collection (3.07.2019 – 3.11.2019) schept het museum een beeld van de religieuze artefacten die ze beheert en koestert. Maar stelt ze ook meteen de eigen collectie in vraag.

Als museum beheert en koestert PARCUM heel wat religieuze erfgoedobjecten. Voor de eerste keer geeft PARCUM de bezoeker een overzicht van de diversiteit van de eigen collectie. Maar de tentoonstelling is meer dan een resumé. En benadert de artefacten vanuit universele thema’s.

“Religieus erfgoed is niet alleen verrassend veelzijdig, maar ook bijzonder actueel,” zegt curator Liesbet Kusters, “Al van oudsher stelt de mens zich zinvragen. Over culturen en tijden heen worden hierop antwoord gegeven via culturele en artistieke expressie. Ook vandaag.” Thema’s als lichamelijkheid, liefde, identiteit, schuld en verlangen, leven en dood komen in deze tentoonstelling dan ook aan bod.

Het ontastbare tastbaar maken

Vlaanderen kent een grote katholieke erfenis. Het verlangen om het ontastbare tastbaar te maken, heeft geleid tot een enorme rijkdom aan beelden, devotionalia, tradities en gebruiken. This is not a collection toont een selectie aan topstukken, bijzonder objecten en alledaagse voorwerpen. “Zo zijn onder meer ‘De Kruisdraging’ van Michiel Coxcie en een zeldzaam bewegend Jezuskindje te zien. Maar evengoed komt de bezoeker oog in oog te staan met herkenbare artefacten uit het alledaagse leven, tot religieuze ‘kitsch’ toe”, legt Liesbet Kusters uit, “Kortom, verrassende, herkenbare en ontwapenende objecten die een verhaal vertellen over de mens als maatschappelijk en zingevend wezen.”

Religieus erfgoed als startpunt voor dialoog

Als dialoogmuseum zet PARCUM sterk in op de wisselwerking tussen oude en hedendaagse kunst. Voor deze expo nodigt het museum vier Belgische kunstenaars uit.

Zo is er nieuw werk te zien van Guillaume Bijl, toont het museum een Belgische première van werk van Berlinde De Bruyckere en is iconisch referentiewerk van Ria Pacquée na lange tijd opnieuw in zijn geheel te zien. Ook het werk van David Claerbout, in dialoog met werk uit de eigen collectie, is een exempel waar PARCUM als museum voor staat.

Met This is not a collection nodigt PARCUM als dialoogmuseum de bezoeker uit tot reflectie en dialoog. Wat is religieus erfgoed? Wat is een collectie religieus erfgoed vandaag? En wat kan een museum voor religie, kunst en cultuur vandaag betekenen?

 • © Wouter Jaspers
  © Wouter Jaspers
 • © Wouter Jaspers
  © Wouter Jaspers
 • © Wouter Jaspers
  © Wouter Jaspers
 • © Wouter Jaspers
  © Wouter Jaspers
 • © Wouter Jaspers
  © Wouter Jaspers