Vanuit de klassen op de verdiepingen is er mooi zicht op de historische glasramen foto OE Kris Vandevorst

Schoolkapel Broederschool

In deze kapel staat een box met drie verdiepingen, die vier klaslokalen, een stille werkruimte en een Open LeerCentrum huisvest. Daarnaast blijft het gebouw ook nog een sacrale ruimte.

Oude naam
Kapel van de Broederschool
Locatie
Nieuwstraat 75
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving
Type bestemming
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Parochiekerk
Nee

Gebouwencomplex Hiëronymieten

De kapel van de Broederschool maakt deel uit van het gebouwencomplex van de Broeders van de Heilige Hiëronymus Emiliani, kortweg de Broeders Hiëronymieten. Het geheel omvat een klooster, een psychiatrisch ziekenhuis en een school.

De geschiedenis van het complex gaat terug tot het jaar 1826. In dat jaar richtte de Commissie der Godshuizen een jongensweeshuis op in de Nieuwstraat, dat onder leiding van de daartoe opgerichte congregatie van de Broeders Hiëronymieten kwam te staan in 1839. Met de oprichting van een school (1840), een ‘krankzinnigengesticht’ (1850), een pensionaat met vrije school ‘Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen’ voor betalende burgerkinderen (1856) en een neogotische school- en kloosterkerk (1870) kende het geheel een enorme bloei. Doorheen de jaren werden er gebouwen bijgebouwd, uitgebreid of vervangen door nieuwbouw. Dat gebeurde later ook in de art-decostijl.

© Kris Vandevorst
© Kris Vandevorst

Neogotische kerk


De op het schooldomein centraal ingeplante kerk werd tussen 1870 en 1872 gebouwd naar ontwerp van de geestelijke directeur en Eerwaarde Heer Josephus Aloysius De Roubaix. Het gaat om een eenbeukige kerk waarvan de voorgevel gemarkeerd wordt door een half ingebouwde toren. Het kerkgebouw is een voorbeeld van de neogotische Sint-Lucasarchitectuur. Het interieur van de gebedsruimte wordt gekarakteriseerd door kleurrijke wandschilderingen en een polychrome tegelvloer in de middengang. Een aanzienlijk deel van het authentieke meubilair bleef in situ bewaard.

Box-in-box

Vanaf 2005 kreeg de schoolbibliotheek een plaats in het kerkgebouw. In een latere fase bracht de school ook het Open LeerCentrum onder in de kerk. Een deel van de kerk bleef wel behouden als gebedsruimte.

In 2015 kreeg de kerk een echte nieuwe invulling. Het bureau MT Architecten uit Nieuwkerken ontwierp een box-in-box-systeem: in het kerkgebouw staat een box van drie verdiepingen hoog die een aparte, afgesloten ruimte vormt. Door die ingreep kan het kerkgebouw enerzijds dienst doen als sacrale ruimte, maar anderzijds ook vier moderne klaslokalen, een stille werkruimte en het vernieuwde Open LeerCentrum huisvesten. De beschermde kerk is op die manier een plaats waar onder meer lessen, seminaries, expo's, concerten, recepties en lezingen kunnen plaatsvinden. Doordat de box steunt op veertien palen, blijft de kerkvloer maximaal beschermd. De zone van het koor fungeert nog als sacrale ruimte.

© Kris Vandevorst
© Kris Vandevorst
  • © Kris Vandevorst
    © Kris Vandevorst
  • © Kris Vandevorst
    © Kris Vandevorst
  • © Kris Vandevorst
    © Kris Vandevorst

Andere herbestemde kerken