Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Clarenhof Woonzorgcentrum

In dit voormalige Clarissenklooster vloeien oud en nieuw samen tot een complex dat de oudere - maar ook jongere - Hasseltse gemeenschap met open armen ontvangt.

Oude naam
Clarissenklooster
Locatie
Guffenslaan 43
3500 Hasselt
Routebeschrijving
Functie
Zorg
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Voormalig

Grootse soberheid

Het Clarissenklooster met kapel dateert uit 1901. Net als alle armeklarenkloosters is ook het Hasseltse kloosterpand sober van vormgeving en materialen. De zusters Clarissen deden hiervoor beroep op architect frère Maiscentis uit Malonne, die bijgestaan werd door bouwkundige L. Loodts. Het gesloten kloostercomplex omvat vijf delen: een kapel, een binnenkapel, een atrium, een buitenklooster en een slotklooster. De kapel deed ook dienst als parochiekerk.

Hasselt02

Eenheid van oud en nieuw

De zusters verlieten het klooster in 2005 en verhuisden naar Genk in. In eerste instantie wilde het bisdom Hasselt, eigenaar van het gebouw, het complex verkopen om het te laten slopen en om het terrein te kunnen herbestemmen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf echter een negatief advies, waarna er een ander herbestemmingsprogramma werd uitgewerkt. Het klooster bleef behouden en werd uitgebreid ten behoeve van het aanpalende dienstencentrum voor senioren, dat zo uitgebouwd kon worden tot een woonzorgcentrum.

De historische indeling van het pand werd gerespecteerd, waardoor authentieke interieurelementen maximaal bewaard zijn. Nieuwe kamers werden tegen de kloostermuur gebouwd, waardoor de nieuwbouw volledig aan het zicht onttrokken wordt en het buitenaanzicht van het klooster ongewijzigd blijft.

Met open armen

Gezien de betekenis en het belang van het Clarissenklooster voor de stad Hasselt, werd er gezorgd voor een optimale integratie van het project in de omgeving. Waar het klooster voorheen een monumentale, gesloten indruk gaf, ontvangt het de Hasselaars voortaan met open armen. Het Grand Café en de gerestaureerde kapel vervullen hierbij een cruciale rol. In het Grand Café, met zicht op de Groene Boulevard, kunnen de bewoners samen met familie en vrienden genieten van een hapje of een drankje. De kapel blijft publiek toegankelijk en fungeert als uniek decor voor tentoonstellingen, concerten, lezingen of filmvoorstellingen. Tenslotte kunnen bezoekers en toeristen flaneren in de open tuinen aan de Guffenslaan en de Kunstlaan.

Bronnen

Andere herbestemde kerken