Datum
18 september 2023 | 09:00 - 16:00
Locatie
PARCUM
Abdij van Park 7
3000 Leuven

‘Ora et labora’, is het motto van de heilige Benedictus. Het tweede deel van deze leuze ‘labora’ of ‘werk’ vertaalde zich in de loop der tijden in een brede waaier aan kloosterambachten of vakmanschappen. Vakmanschap in kloosters en abdijen is dan ook erg divers: van hosties bakken of zeep maken over het vervaardigen van keramiek tot kaas maken, bier brouwen of weven. Gebed en arbeid zijn in de Regel van Benedictus uitdrukkingen van hetzelfde gemeenschappelijk verlangen van de kloosterlingen, namelijk de vereniging met God. Het ritme van het kloosterleven wordt bepaald door het getijdengebed. Vertraging, verstilling, harmonie en de zoektocht naar innerlijke rust maken van de kloosterproducten bezielde producten. Ze zijn vervaardigd met liefde, aandacht en zorg voor het vakmanschap.

PARCUM bracht de rijkdom van dit immaterieel erfgoed in kaart door middel van audiovisueel documenteren. Het resultaat mondt uit in een montage van de videobeelden die tijdens deze studiedag voor de eerste keer aan het publiek getoond wordt.

20220608 Trappistinnen Bocholt Ora et labora Julie Aerts Bewerkt

Programma

 • 9u00 | Onthaal met koffie en thee
 • 9u30 | Welkom en inleiding project ‘Ora et labora. Kloosterambachten in de kijker’ (Julie Aerts, PARCUM)
 • 9u45 | Keynotelezing ‘Nederig je kunst beoefenen. Spiritualiteit van ambachtslieden in het klooster’ (Prof. Dr. Thomas Quartier osb)
 • 11u00 | Première van de montage ‘Ora et labora. Kloosterambachten in de kijker’
 • 12u00 | Vragenronde
 • 12u30 | Broodjeslunch
 • 13u30 | Bezoek met gids aan de expo ‘In beeld geboren’
 • 15u00 | Receptie
 • 16u00 | Einde

Praktisch

 • Voor wie? Deze studiedag is in de eerste plaats gericht op leden van religieuze ordes en congregaties, maar ook andere betrokkenen bij het project ‘Ora et labora. Kloosterambachten in de kijker’ zijn welkom.
 • Locatie en tijdstip: maandag 18 september van 09u00 tot 16u00, PARCUM, Abdij van Park 7, 3000 Leuven
 • Prijs: 25 EUR - Gratis voor kloosterlingen en leden van religieuze orden en congregaties

De studiedag is een initiatief van PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, in samenwerking met het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL) Radboud Universiteit Nijmegen. De studiedag kadert binnen het grotere project Focus Vakmanschap.

Meer informatie over dit project?

Meer weten over 'Focus Vakmanschap: Ora et labora'? Neem contact op met onze collega Julie Aerts of lees meer op de projectpagina.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed

Andere aankomende evenementen