16 9 COVER O H Mario Debaene RGB

Studie- en contactdag 'Op handen gedragen' - Hasselt

10.10.2015 | Hasselt

Datum
10 oktober 2015 | 10:00 - 17:00

Op zaterdag 10 oktober vond in het Cultuurcentrum Hasselt de tweede studie- en contactdag plaats van 'Op handen gedragen', het gezamenlijke traject van LECA, KADOC en CRKC rond processie-erfgoed. De dag stond in het teken van netwerking en expertisedeling. Een tachtigtal deelnemers kon tijdens de voormiddag kiezen uit drie workshops: processies en lokale media (LECA vzw), het archief van een processie (KADOC-KU Leuven) of iconografie & betekenisoverdracht (CRKC). Na de broodjeslunch kon een bezoek gebracht worden aan het processie-erfgoed in het Stadsmus. Andere deelnemers kozen voor een stadswandeling langs een aantal Hasseltse religieuze topstukken of namen een kijkje achter de schermen van het Virga Jessecomité. De dag werd afgesloten met een receptie in het Stadsmus.

Drie interactieve workshops:

1. Processies en lokale media (LECA)
Elke processie vertelt een eigen verhaal. Veel processieorganisatoren worstelen met de vraag hoe ze die betekenis duidelijk kunnen maken aan een breed publiek. Vooral lokale media bieden heel wat mogelijkheden. Zij zijn laagdrempelig, altijd op zoek naar verhalen uit eigen streek en bereiken de plaatselijke bevolking. Maar hoe contacteer je lokale journalisten? Hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal en de verwachtingen van de journalisten met elkaar overeenstemmen? Hoe ziet een ideaal persbericht eruit? En hoe houd je controle over de manier waarop je processie wordt voorgesteld? De workshop geeft aan de hand van praktische voorbeelden tips waarmee je direct aan de slag kan.

2. Iconografie en betekenisoverdracht (CRKC)
In een processie worden diverse religieuze voorwerpen meegedragen, die allemaal hun eigen betekenis en symboliek hebben. Maar daarmee is lang niet iedereen meer vertrouwd. Welke voorwerpen worden meegedragen en waarom? Hoe herken je een bepaalde heilige? Welke taferelen worden precies uitgebeeld? Dat verneem je tijdens deze workshop. Het tweede luik focust op betekenisoverdracht van religieuze voorwerpen als onderdeel van een borgingsprogramma. Welke methodes kan je daarvoor gebruiken? Hoe breng je over waarom heiligen op een bepaalde wijze worden afgebeeld? En hoe kan je verhalen en symbolieken doorgeven? Concrete voorbeelden en praktische tips komen aan bod.

3. Je archief (en dus je processie) in de kijker! (KADOC)
Elke processie heeft een ‘geheugen’. Dat vind je vaak in het archief van het processiecomité. Soms, bijvoorbeeld bij een jubileum, wil je uitpakken met de rijke geschiedenis van je processie. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kan doen. Hoe begin je aan een tentoonstelling of publicatie? Welke mogelijkheden bieden de sociale media? Is het zinvol om je archief te digitaliseren? Hoe kan je je fotocollectie ontsluiten? Je krijgt een antwoord op deze en andere vragen en maakt kennis met de publieksgerichte ontsluiting van het Hasseltse processie-erfgoed door het Virga Jessecomité. Tegelijk geven we je een aantal tips om je processiearchief verantwoord te beheren.

Andere aankomende evenementen