Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Eerste Profundo-dag in Leuven groot succes

18 februari 2019
Geschreven door Julie Aerts

Op zondag 17 februari organiseerden PARCUM en Orbit vzw voor de eerste keer een Profundo-dag in Leuven. Verschillende levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen openden die dag hun deuren voor het grote publiek. De Sint-Geertruiparochie, moskee Al Fath en de koptisch-orthodoxe kerk van Leuven mochten meer dan 50 deelnemers verwelkomen.

Voor PARCUM was deze dag een perfecte manier om haar missie uit te dragen: inzetten op dialoog tussen verschillende gemeenschappen. Als dialoogmuseeum geloven we dat kennis leidt tot beter begrip. Door in te zetten op interlevensbeschouwelijke ontmoetingen leren verschillende culturen en gemeenschappen elkaars erfgoed en tradities beter kennen. Zo ook tijdens deze Profundo-dag.

8fd1f641f41d209e7aacf1297b243631 20190217 174236

De namiddag begon met een dialoogrondleiding in de huidige tentoonstelling Religie.Helend.Verdelend. Onze vaste PARCUM-gidsen gingen in gesprek met een dialooggids en de deelnemers. Vanuit de eigen culturele achtergrond en leefwereld duidde de dialooggids de kunstwerken en wat deze voor hem of haar betekenen. Tijdens de Profundo-dag waren er drie dialooggidsen aanwezig: Gloria (katholiek - El Salvador), Ithar (moslima) en Shrijana (hindoe). Een uniek concept dat door de deelnemers werd gesmaakt.

De Sint-Geertruiparochie mocht als eerste zijn deuren openen. Enkele leden van de parochieploeg ontvingen de deelnemers en gaven meer uitleg bij de bouw van de kerk. Deze kerk, die deel uitmaakt van de Sint-Geertruiabdij, dateert uit de 13de eeuw. Vooral het laatgotische koorgestoelte wekte bij veel bezoekers de interesse.

Na een wandeling onder een prachtige zon, werd iedereen verwelkomd in de Al Fath moskee. Voorzitter Mohammed Bachiri nam de rondleiding in de moskee op zich. De deelnemers zaten met heel wat vragen, die zorgvuldig door hem beantwoord werden. Een kopje muntthee maakte dit bezoek compleet.

Als laatste locatie werd de koptisch-orthodoxe kerk van Leuven bezocht. Dit gebedshuis bevindt zich in de voormalige kerk van de paters Montfortanen aan de Diestsevest. Tijdens dit bezoek kregen de deelnemers meer uitleg over de kerk en de religieuze gebruiken. Ook de iconostase (de wand tussen het schip van de kerk en het altaar), de iconen en ander erfgoed kwamen aan bod. De koptische gemeenschap sloot de dag af met een hapje en een drankje.

De Profundo-dag in Leuven werd mee mogelijk gemaakt door de stad Leuven (afdeling Diversiteit en Gelijke Kansen), de parochieploeg van Sint-Geertrui, de moskeegemeenschap van de Al Fath moskee, de koptisch-orthodoxe gemeenschap van Leuven en Orbit vzw.

Vragen over deze dialoogactiviteit?

Heb je vragen over deze dialoogactiviteit? Of wil je graag zelf een dialoogactiviteit op poten zetten? Neem dan contact op met onze collega Julie Aerts.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed

Andere interessante blogartikels