Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Topstukken houden halt in PARCUM

20 augustus 2020

Op 22 augustus opent PARCUM de expo ‘Tot op het bot. Het verhaal van een Vlaams topstuk’. Bezoekers kunnen er een blik werpen op twee unieke religieuze erfgoedstukken uit de voormalige abdij Mariënlof: het reliekschrijn van Sint-Odilia en de stoel van de heilige Lutgardis. Twee topstukken die – wachtend op hun definitieve herbestemming in Borgloon – halthouden in het museum.

“Het Sint-Odiliaschrijn en de koorstoel zijn afkomstig uit de voormalige abdij Mariënlof (Borgloon) die eind juni voorgoed de deuren sloot,” vertelt Jan Jaspers secretaris van de Commissie Kerkelijk Patrimonium van het bisdom Hasselt. Door de sluiting van het klooster moest er dringend een nieuwe thuis gevonden worden voor dit eeuwenoude erfgoed. Omdat de definitieve locatie nog niet klaar is, houden de twee topstukken even halt in PARCUM. “Voor PARCUM was dit dé uitgelezen kans om deze twee topstukken aan het grote publiek te tonen. Maar bovenal om het belang van de zorg voor religieus erfgoed te duiden. En wat er allemaal bij komt kijken,” zegt Liesbet Kusters curator van PARCUM.

De expo ‘Tot op het bot. Het verhaal van een Vlaams topstuk’ gaat dieper in op de uitzonderlijke betekenis van deze stukken en het belang van gepaste zorg voor religieus erfgoed. “De bezoeker komt oog in oog te staan met de twee topstukken die voor het eerst de beslotenheid van abdij Mariënlof achter zich laten. Een unieke kans die je niet mag missen,” besluit Liesbet Kusters.

  • KIK - IRPA Brussel
    KIK - IRPA Brussel
  • KIK - IRPA Brussel
    KIK - IRPA Brussel