Kerststal

Leve de kerststal

Lopend project

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden wilde zuurstof geven aan de boeiende kerststallencultuur. Ze kwamen daarvoor bij PARCUM terecht. Dit was het startpunt van een boeiend traject.

Thema
Immaterieel erfgoed
Locatie
Vlaanderen
Periode
2014 - ...

Kerststallencultuur?

Gezellig samen rond de kerststal zitten en herinneringen ophalen, een kerststallentocht maken in de decemberkou, het Kindje Jezus na de nachtmis op 24 december in de kribbe leggen, de Driekoningen elke dag een beetje dichter bij de stal zetten… Al deze gebruiken vallen onder de noemer ‘kerststallencultuur’ of de tradities die in verband staan met kerststallen.

Helaas zijn veel jongeren niet meer vertrouwd met deze tradities en gebruiken. In 2014 nam de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden contact op met PARCUM. De federatie vroeg om hulp bij bij het borgen van de kerststallencultuur. Dit was het startpunt van een boeiend traject. Samen met Histories vzw werden er verschillende acties opgezet om toekomst te geven aan de kerststallencultuur.

Halleluja halloo 0

Concrete acties

Onder begeleiding van PARCUM en Histories vzw werden tal van acties op poten gezet.

  • Facebookpagina 'Leve de kerststal!': Iedereen kan op de Facebookpagina foto's van kerststallen plaatsen waar een bijzondere herinnering of verhaal aan verbonden zijn. De bedoeling van de actie is om het draagvlak te vergroten en meer bekendheid te geven aan de tradities en gebruiken.
  • Contactdagen: In 2015 en 2016 organiseerden de kerststalvrienden met medewerking van PARCUM en Histories verschillende contactdagen. Het uitgangspunt is dat jongere generaties vaak niet meer vertrouwd zijn met de gebruiken en tradities rond de kerststal. De contactdag bracht iedereen die het kerststalerfgoed een warm hart toedraagt samen om een toekomstgericht plan uit te werken.
  • Platform Immaterieel Cultureel Erfgoed: In 2017 werden de kerststallencultuur en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden opgenomen op het Platform Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit helpt om meer zichtbaarheid te hebben.
  • Kerststallenkaart: Deze kaart is een initiatief van Erfgoed Noorderkempen waar de kerststalvrienden onder impuls van PARCUM een trekkersrol opnemen voor de rest van Vlaanderen. Dankzij deze kaart worden alle buitenkerststallen in Vlaanderen op een interactieve kaart ontsloten.

Meer weten?

Bij onze collega Julie Aerts kan je terecht met alle vragen over dit project. Of begeleiding bij het borgen van jouw immaterieel erfgoed.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed