Anglicaans c Bea Borgers

Hemelsbreed

Afgelopen project

Divers religieus erfgoed in Vlaanderen in kaart gebracht

Thema
Interreligiositeit
Locatie
Vlaanderen
Bevraagde erediensten
133

Erkende erediensten en hun erfgoed

Met het project Hemelsbreed slaan PARCUM en KADOC-KU Leuven de handen in elkaar. We brengen het erfgoed van de verschillende erkende erediensten in kaart en onderzoeken waar voor hen specifieke noden liggen op dat vlak.

Hemelsbreed richt zich op de anglicaanse, de Israëlitische, de islamitische, de orthodoxe en de protestants-evangelische eredienst. We peilen naar de noden op vlak van onroerend, roerend en immaterieel religieus erfgoed. Voor de rooms-katholieke eredienst is dergelijk onderzoek al gebeurd.

HB META 3 israelitisch kopie

Virtueel binnenkijken in gebedshuizen

Diverse geloofsgemeenschappen betekent ook een boeiende en gevarieerde mix van gebruiken en objecten. Voor veel mensen is dit erfgoed onbekend. Om het divers religieus erfgoed in Vlaanderen in al zijn facetten in de kijker te zetten, maakten PARCUM en KADOC-KU Leuven zes filmpjes. Je kan ze allemaal op de website van het project bekijken.

Bevraging en onderzoeksrapport

Van mei tot en met juli 2019 werd bij de lokale geloofsgemeenschappen en de koepelorganisaties van de verschillende erediensten gepeild naar hun erfgoed en de noden. Zowel rond roerend (objecten, archief en documentatie), onroerend (gebouwen) en immaterieel erfgoed (tradities).

Na een grondige analyse, gesprekken met de erediensten en diverse erfgoedorganisaties werd een uitgebreid onderzoeksrapport samengesteld. Het rapport geeft per eredienst en per erfgoedsoort een oplijsting van het erfgoed en de noden. Daarnaast zetten PARCUM en KADOC met het rapport de krijtlijnen voor toekomstige initiatieven. De resultaten van de ‘Hemelsbreed’-bevraging vormen dus geen eindpunt, maar zijn een opstap naar een actieplan rond het erfgoed van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst in Vlaanderen

Meer weten?

Heb je vragen over dit project? Of wil je zelf een traject opstarten rond divers religieus erfgoed? Onze collega Julie Aerts helpt je graag op weg.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed