Anglicaans c Bea Borgers

Hemelsbreed

Lopend project

Divers religieus erfgoed in Vlaanderen in kaart gebracht

Thema
Interreligiositeit
Locatie
Vlaanderen
Deelnemers
Meer dan 100

Erkende erediensten en hun erfgoed

Met het project Hemelsbreed slaan PARCUM en KADOC-KU Leuven de handen in elkaar. We brengen het erfgoed van de verschillende erkende erediensten in kaart en onderzoeken waar voor hen specifieke noden liggen op dat vlak.

Hemelsbreed richt zich op de anglicaanse, de Israëlitische, de islamitische, de orthodoxe en de protestants-evangelische eredienst. We peilen naar de noden op vlak van onroerend, roerend en immaterieel religieus erfgoed. Voor de rooms-katholieke eredienst is dergelijk onderzoek al gebeurd.

Israëlitisch 2 Bea Borgers

Bevraging

Het onderzoek verloopt via een brede bevraging van de lokale geloofsgemeenschappen en van de koepelorganisaties van de verschillende erediensten.

Met de resultaten werken we in samenspraak met de erediensten concrete actielijnen uit voor erfgoedzorg. Het eindrapport stellen we voor tijdens een studiedag in het najaar van 2020 samen met praktijkvoorbeelden.

Virtueel binnenkijken in gebedshuizen

Diverse geloofsgemeenschappen betekent ook een boeiende en gevarieerde mix van gebruiken en objecten. Voor veel mensen is dit erfgoed onbekend. Om het divers religieus erfgoed in Vlaanderen in al zijn facetten in de kijker te zetten, maakten PARCUM en KADOC-KU Leuven zes filmpjes. Je kan ze allemaal op de website van het project bekijken.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project? Of wil je zelf een traject opstarten rond divers religieus erfgoed? Onze collega Julie Aerts helpt je graag op weg.

Julie Aerts

Julie Aerts

Adviseur religieus erfgoed