Campgnebeeld site

Van de wereld

25 oktober 2017 - 25 februari 2018

Openingstentoonstelling

Met 'Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding' opende de abdij voor het eerst weer haar deuren voor het grote publiek. In de intimiteit van de Abdij van Park was de bezoeker getuige van kunstschatten uit kerken, kloosters en abdijen. Maar ook hedendaags werk van Mario De Brabandere, Marlene Dumas en Ann Veronica Janssens.

 • © Joris Vandecatseye
  © Joris Vandecatseye
 • © Joris Vandecatseye
  © Joris Vandecatseye
 • © Joris Vandecatseye
  © Joris Vandecatseye
 • © Joris Vandecatseye
  © Joris Vandecatseye
 • © Joris Vandecatseye
  © Joris Vandecatseye

De tentoonstelling ging dieper in op het leven in afzondering. Wat brengt mensen ertoe zich terug te trekken in een gesloten geloofsgemeenschap? Alle wereldse geneugten ontzeggen. Leven volgens strikte regels. Het is niet iedereen gegeven. Eeuwenlang zonderden religieuzen zich af in kloosters, kluizen, bossen en woestijnen, op zoek naar stilte en eenzaamheid. Toch keren zij zich hierbij niet áf van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, en leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere.