Allegorie op de dood c Borgers Devriendt

Blik op oneindig

15 oktober 2021 - 16 januari 2022

In het najaar van 2021 organiseert KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven, het stadsbreed cultuurfestival KNAL!. Centraal staat de oerknal, geformuleerd in 1931 door de Leuvense wetenschapper en priester Georges Lemaître. Het stadsfestival spitst zich toe op de verwondering van de kosmos en de plaats van de mens daarin, zoals gedacht en verbeeld door de eeuwen.

Qui est mort sans jamais être né?

Binnen het stadsfestival organiseert PARCUM een expo rond de oorsprongsgedachte vanuit religie en religieuze beleving. Welke plaats heeft de mens binnen het grote kosmologische verhaal? En wat is zijn oorsprong? Religie en religieuze kunst zijn een uiting van het typische en niet-aflatende menselijke verlangen om de wereld te begrijpen en vorm te geven.

Hoe komen religieuze verhalen en denkbeelden als de Hof van Eden, de Toren van Babel, ... tegemoet aan dat verlangen? En hoe verklaart de mens de schepping van de wereld en zichzelf? En wat met het einde?

Bij het begin hoort ook het einde. Ook de vraag 'Waar gaan wij naartoe?' dringt zich op. Als het menselijke leven eindig is, wat is dan de zin van het bestaan? Het hiernamaals als 'kosmologisch verlengstuk' biedt hiervoor een uitweg.

Utopie?

De expo gaat dieper in op de betekenis van religie in een grote kosmologisch verhaal. En de zingevende rol die religieuze kunst daarbij op zich neemt. En tegelijk ... kan de mens grip krijgen op het leven en de eindigheid ervan? Is het geen utopisch verlangen, eigen aan de mens? En wat betekent dat voor de menselijke zingevingsvraag? Een expo die stof tot nadenken opwerpt!

2022 OTM webdef
Wordt verwacht

On the move

5.05.22 - 6.11.22

Kom mee op tocht langs religieuze wegen, heilige reisgezellen en bedevaartsoorden. 'On the move' belicht wat mensen dreef en drijft om op pad te gaan.