© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kunstruimte Moet je Horen

Deze voormalige gasthuiskapel uit de 14de eeuw werd na veel omzwervingen omgevormd tot inspirerende kunstruimte.

Oude naam
Heilige Geestkapel
Locatie
Heilige Geeststeeg 2
8325BG Vollenhove
Routebeschrijving
Functie
Cultuur
Commercieel
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Voormalig

Gasthuiskapel

De Heilige Geestkapel maakte oorspronkelijk deel uit van het 14de-eeuwse Heilige Geestgasthuis, dat zieken opving en verzorgde. De Heilige Geestkapel, oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Nicolaas, is een éénbeukig gebouw in vroeggotische stijl met een houten zoldering en rechte koorafsluiting. Na de reformatie deed de kapel onder andere dienst als school. Later diende ze als opslagplaats van turf, zeilen en visnetten. Tussen 1799 en 1953 nam de rooms-katholieke gemeenschap de voormalige Heilige Geestkapel opnieuw in gebruik.

Op 21 juni 1953 werd, schuin tegenover de kapel, een nieuw kerkgebouw ingewijd. De Heilige Geestkapel verloor definitief haar religieuze invulling. De kapel deed daarna onder meer dienst als klaslokaal, gymnastiekzaal en opslagplaats.

© Rijksmonumenten
© Rijksmonumenten

Nog meer omzwervingen

In 1958 verkeerde het gebouw in een bouwvallige toestand. De gemeente diende bij het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een verzoek in om de resten te mogen slopen. Het gemeentelijk verzoek werd afgewezen omdat de kapel "een van de weinige, nog overgebleven gasthuiskapellen in Nederland is". Na allerlei subsidieaanvragen en een verwoestende storm in 1972, voorzag het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het midden van de jaren zeventig een subsidie van 478.900 gulden voor het uitvoeren van restauratiewerken. De restauratie, onder leiding van architectenbureau Meijerink uit Zwolle, vorderde slechts langzaam en kostte veel meer dan wat op voorhand gebudgetteerd was.

Het idee om in de voormalige kapel een afdeling jeugdwerk te vestigen werd verworpen, omdat dit geen geld in het laatje zou brengen. De plaatselijke fanfare kreeg er, uit vrees voor geluidsoverlast, evenmin onderdak. In het begin van de jaren tachtig ondernam de schuldeisende ABN-bank in Zwolle een eerste poging het voormalige gebedshuis te verkopen. Sindsdien heeft het gebouw verschillende eigenaren gekend.

© Henk van Heerde
© Henk van Heerde

Moet je Horen

Op zoek naar een passend onderkomen voor zijn kunstcollectie en -handel, viel het oog van de huidige eigenaar op de Heilige Geestkapel. Hiervoor werd een tussenverdieping aangebracht met een houten trap. Van de oorspronkelijke binnenafwerking is helaas niet veel meer over. Een glazen tussenstuk verbindt de nieuwbouw met de oude kapel. Aan de achterzijde van de kapel is er een openbare parkeerplaats voor een zestal auto’s. In de kapel worden af en toe ook tentoonstellingen georganiseerd.

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • © Henk van Heerde
  © Henk van Heerde
 • © Henk van Heerde
  © Henk van Heerde
 • © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • © Henk van Heerde
  © Henk van Heerde
 • © Herbestemde Kerken in Overijssel
  © Herbestemde Kerken in Overijssel
 • © Herbestemde Kerken in Overijssel
  © Herbestemde Kerken in Overijssel
 • © Rijksmonumenten
  © Rijksmonumenten
 • © Rijksmonumenten
  © Rijksmonumenten
 • © Henk van Heerde
  © Henk van Heerde

Andere herbestemde kerken