Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Expo 'Als de bliksem' opent de deuren

3 mei 2021

2021 is een dubbel feestjaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én vanaf mei zijn de belangrijkste historische binnenruimtes van de abdij weer permanent open voor publiek. Speciaal voor dit jubileumjaar organiseren Abdij van Park en PARCUM van 4 mei tot 1 augustus een grootse overzichtsexpo: 'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ geïntegreerd in een interactief wandelparcours doorheen het kloostergebouw met zelden vertoonde kunstobjecten.

“Abdij van Park is een uitzonderlijk monument en erfgoedplek in onze stad,” zegt Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven. “Al negen eeuwen lang komt hier een boeiende mix van zingeving, religie, erfgoed en cultuur en vernieuwing samen. De site verbindt heden en verleden. Ze brengt rust en dynamiek. Niet alleen voor de paters en de organisaties die in de abdij hun thuis hebben, maar ook voor de vele bezoekers die komen genieten van de stilte, de natuur en het historische karakter van de bijzonder goed bewaarde erfgoedsite. De historische ruimtes die nu gerestaureerd zijn en opengesteld worden voor het grote publiek, geven Abdij van Park en bij uitbreiding de hele stad een extra troef, waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Ik kan iedereen aanraden om het unieke plafond van de bibliotheek te gaan bewonderen, of de historische glas-in-loodramen. Het eeuwenoud vakmanschap is ongezien, en met veel geduld en passie gerestaureerd.”

Nieuwe mijlpaal voor abdij en publiek

Samen met de paters en de partnerorganisaties op de abdijsite maakt Abdij van Park zich op voor het feestjaar met 4 mei als eerste hoogtepunt. “De restauratie van de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt zijn net op tijd afgerond voor de viering van 900 jaar norbertijnen. Het was een intens werk, maar het is geslaagd. De refter en bibliotheek van het klooster worden nu voor het grote publiek geopend. We hebben lang uitgekeken naar dit moment. Wat de bezoeker gaat zien, is het prachtige resultaat van volharding en engagement van alle betrokken partijen. Na deze restauratie kan men ervaren hoe de vertrekken er in de 18e eeuw uitzagen. Ronduit schitterend”, zegt Dirk Vansina, schepen van restauraties, stad Leuven enthousiast.

Jan Mertens, bestuurder Erfgoedsite Abdij van Park: “Dé pronkstukken zijn de unieke stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche en de pandgang met 20 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw uitgevoerd door de Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd als Vlaamse Topstukken.”

Overzichtsexpo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’

Gelijktijdig met de opening van de ruimtes laat PARCUM de expo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ in première gaan. Die biedt van 4 mei tot 1 augustus een originele inkijk in het abdijleven en de geschiedenis van de norbertijnen. In het jubileumjaar 2021 viert de norbertijnenorde wereldwijd haar 900-jarig bestaan. Sinds 1129 is Abdij van Park bijna ononderbroken bewoond door norbertijnen. Ook vandaag nog woont en werkt de norbertijnengemeenschap op de site volgens de leuze ‘ne quid nimis’ (houdt mate).

De tentoonstelling brengt nog vaak verborgen stukken uit de rijke collecties van de Brabantse abdijen en mag ook puren uit andere nationale en internationale verzamelingen. Tegelijk werpt de expo een blik naar de toekomst waarin abdijen blijven inspireren als plekken van religie, zingeving en dialoog.

Interactieve beleving

Om de abdijgeschiedenis en de gerestaureerde kloosterruimtes nog meer tot leven te laten komen voor de bezoekers, zet PARCUM in op projecties op de plafonds, interactieve schermen en meeslepende audiovisuele tours. Op die manier wil PARCUM een eigentijdse en kwalitatieve beleving voor het grote publiek realiseren.

Perfect moment voor een bezoek

“Het jubileumjaar is het perfecte ogenblik om het grote publiek uit te nodigen om de abdij in al haar facetten te herontdekken”, zegt Denise Vandevoort, Leuvens schepen van cultuur, evenementen en toerisme. “Abdij van Park herleeft meer dan ooit in haar typische en spirituele sfeer. Het publiek zal de Abdij van Park eindelijk weer kunnen beleven zoals weleer: een inspirerende groene plek van bezinning en activiteit. Naast de permanente opening van de historische ruimtes en de tijdelijke expo, zullen we in de loop van het feestjaar samen met de partners op de abdijsite ook rondleidingen en kleinschalige evenementen organiseren.”

Grootscheepse herbestemming

“Uniek is dat de partners de gerestaureerde gebouwen weer in gebruik nemen met de functies van weleer, weliswaar in een hedendaagse context”, licht Carl Devlies, schepen van onroerend erfgoed, stad Leuven toe. “Stilaan zien we het masterplan van 2004 tot leven komen waarin een duurzaam toekomsttraject uitgestippeld werd voor de abdij met respect voor het verleden en het groene karakter. Dit meerjarenproject heeft tal van lokale, provinciale en Vlaamse partners. De herbestemming en restauratie zijn volop bezig en reeds zichtbaar.”

Wouter Jaspers
Wouter Jaspers