Datum
23 april 2020 | 09:30 - 17:00
Locatie
PAC
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn wij genoodzaakt om 'Zorgen voor morgen?' uit te stellen tot dit najaar. We houden je op de hoogte over een nieuwe datum!
Meer info

'Zorgen voor morgen?' brengt je ook dit jaar weer helemaal op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld. We staan vandaag voor de uitdaging om ons religieus erfgoed een zinvolle functie binnen de samenleving te blijven geven. Werken aan de toekomst van dit erfgoed is onvermijdelijk.

Een nieuwe bestemming zoeken voor je kerkgebouw, je erfgoedcollectie inventariseren of waarderen, van je kerkgebouw een veilige plek maken, de jaarlijkse processie nieuwe impulsen geven ... Kerkgebouwen, met hun religieuze collecties en bijhorende tradities, vervullen dikwijls een verbindende rol binnen de gemeenschap. Wanneer je nadenkt over de toekomst van het religieus erfgoed doe je dat dus samen met de gemeenschap. Maar hoe doe je dat?

Tijdens ‘Zorgen voor morgen?’ laten we ervaringsdeskundigen aan het woord die zelf met hun erfgoed aan de slag gingen. Hoe pakten zij de uitdaging aan? En op welke moeilijkheden botsten zij?

Inspiratie opdoen tijdens 'Zorgen voor morgen?' kan op 23 april in Gent en op 28 april in Leuven.

L Rweb planeet malem 309 Geert Roels

Programma

Dagvoorzitter: Jan Jaspers

9.30 u

Onthaal

10 u

Welkom door Jan Jaspers

10.20 u

PARCUM, een integrale aanpak voor religieus erfgoed

10.40 u

Keynote - Uitdagingen in het religieus erfgoedveld vandaag
Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent

11 u

Koffie

11.30 u

Het re-activeren van religieuze gebouwen als gemeengoed
Edith Wouters, CAPasitee culturele architectuurpraktijk / AR-TUR

12.10 u

Vragenronde

12.30 u

Lunch

13.30 u

Van albe tot zijaltaar: religieus erfgoed inventariseren
Annelies Vanherck, Erfgoedcel k.ERF

14 u

Herbestemming kerk Broekom: het belang van waarderen
Jeroen Bellings, Stad Borgloon

14.30 u

Pauze

14.50 u

Van Wivinaprocessie naar Wivina 2.0
Koen Timmermans sdb, processiecomité H. Wivina

15.20 u

Bliksembeveiliging voor parochiekerken
Anthony Theys, bliksembeveiligingspecialist Heleblitz

15.45 u

Slotwoord door de gedeputeerde van de provincie

15.50 u

Vragenronde

16 u

Receptie

Andere aankomende evenementen