Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Studie- en contactdag 'Op handen gedragen' - Gent

07.03.2015 | Gent

Datum
7 maart 2015 | 17:00 - 10:00

Op zaterdag 7 maart 2015 kwamen meer dan zestig processieorganisatoren samen in het prachtig gerenoveerde Sint-Baafshuis in Gent. De dag stond in het teken van netwerking en expertisedeling omtrent de zorg voor processie-erfgoed.

In de voormiddag kon er een workshop naar keuze gevogld worden over hoe je met het documentair, roerend of immaterieel erfgoed van je processie kan omgaan. In de namiddag stond een bezoek aan een boeiende erfgoedlocatie op het programma: het Huis van Alijn, het Gentse Bisschopshuis of de crypte van de Sint-Baafskathedraal en de Heilig Grafkapel.

Drie interactieve workshops:

1. Processies en lokale media (LECA)
Elke processie vertelt een eigen verhaal. Veel processieorganisatoren worstelen met de vraag hoe ze die betekenis duidelijk kunnen maken aan een breed publiek. Vooral lokale media bieden heel wat mogelijkheden. Zij zijn laagdrempelig, altijd op zoek naar verhalen uit eigen streek en bereiken de plaatselijke bevolking. Maar hoe contacteer je lokale journalisten? Hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal en de verwachtingen van de journalisten met elkaar overeenstemmen? Hoe ziet een ideaal persbericht eruit? En hoe houd je controle over de manier waarop je processie wordt voorgesteld?
De workshop geeft aan de hand van praktische voorbeelden tips waarmee je direct aan de slag kan.

2. Iconografie en betekenisoverdracht (CRKC)
In een processie worden diverse religieuze voorwerpen meegedragen, die allemaal hun eigen betekenis en symboliek hebben. Maar daarmee is lang niet iedereen meer vertrouwd. Welke voorwerpen worden meegedragen en waarom? Hoe herken je een bepaalde heilige? Welke taferelen worden precies uitgebeeld? Dat verneem je tijden deze workshop.
Het tweede luik focust op betekenisoverdracht van religieuze voorwerpen als onderdeel van een borgingsprogramma. Welke methodes kan je daarvoor gebruiken? Hoe breng je over waarom heiligen op een bepaalde wijze worden afgebeeld? En hoe kan je verhalen en symbolieken doorgeven? Concrete voorbeelden en praktische tips komen aan bod.

3. Je archief (en dus je processie) in de kijker! (KADOC)
Elke processie heeft een ‘geheugen’. Dat vind je vaak in het archief van het processiecomité. Soms, bijvoorbeeld bij een jubileum, wil je uitpakken met de rijke geschiedenis van je processie. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kan doen. Hoe begin je aan een tentoonstelling of publicatie? Welke mogelijkheden bieden de sociale media? Is het zinvol om je archief te digitaliseren? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord. In een tweede luik bekijken we hoe je toekomstige processies goed kan documenteren. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de productie en bewaring van audiovisuele documentatie en digitaal erfgoed. Via tal van tips en voorbeelden leer je hoe je goede foto’s maakt en bewaart, hoe je e-mails archiveert…

Andere aankomende evenementen