Datum
21 september 2023 | 09:00 - 17:00
Locatie
Begijnhofkerk
Nonnenstraat 80
2800 Mechelen

Kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de inspiratievoorbeelden en presentaties. Wil je graag meer weten over het Platform Toekomst Parochiekerken? Download de folder.

Parochiekerken getuigen van complexe betekenissen én gevoeligheden. Betrokkenen bij de toekomst ervan schakelen een versnelling hoger. Verenigd in het Platform ondersteunen PARCUM en de VVSG waar nodig.

Op 21 september organiseert het Platform Toekomst Parochiekerken een inspiratiedag in de Begijnhofkerk in Mechelen. We duiden ontwikkelingen en focussen op het belang van participatie en hoe om te gaan met de erfgoedwaarden van parochiekerken bij neven- of herbestemming. Dit gebeurt via praktijkvoorbeelden en plaatsbezoeken.

Deze inspiratiedag zet je op weg naar een integrale aanpak van een traject richting de neven- of herbestemming van een parochiekerk. Een initiatief van het Platform Toekomst Parochiekerken, een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM. De stad Mechelen is partner.

Programma

 • 09u30-10u00: Onthaal met koffie
 • 10u00-12u35: Voormiddagsessie
  • Welkom
  • Visienoten en decreetswijzigingen
  • Praktijkvoorbeeld Sint-Jozefskerk, Roeselare (onder voorbehoud)
  • Aanbod Platform Toekomst Parochiekerken
  • Praktijkvoorbeeld Sint-Laurentiuskerk, Veltem (Herent)
 • 12u35-13u40: Broodjeslunch in het Maurus Moreelshuis (Grootbegijnhof, Mechelen)
 • 13u40-16u00: In de namiddag kies je uit een van beide bezoeken:
  • Bezoek Marta, Mechelen
   Het toekomstig socio-cultureel huis is gelegen in een voormalige kerk en opgebouwd rond drie pijlers: kunst en cultuur; sociale cohesie; vergroening en ontharding. In deze sessie wordt stilgestaan bij het belang van burgerparticipatie en hoe deze als rode draad loopt in het hele traject.
  • Bezoek Sint-Pieter-en-Paulkerk, Mechelen
   Deze beschermde kerk heeft ook de naam van concertkerk. In deze sessie kom je meer te weten over hoe is omgegaan met het aanwezige erfgoed bij de keuze en uitvoering van aanpassingswerken en hoe het cultureel erfgoed vandaag in de kijker wordt gezet. Bijkomend is er de presentatie van de restauratiewerken aan de Predikherenkerk die vanaf 2024 een plaats zal zijn voor voorstellingen, expo’s en samenkomsten.
 • 16u00-17u00: Netwerkreceptie

Praktisch

 • Waar: Begijnhofkerk, Nonnenstraat 80, 2800 Mechelen
 • Wanneer: Donderdag 21 september 2023, van 9u00 tot 17u00
 • Doelgroep:
  • Burgemeesters, mandatarissen, schepenen, diensthoofden, medewerkers van lokale besturen
  • Kerkfabrieken, Centraal Kerkbesturen, bisdommen
  • Streekintercommunales, IOED’s, Erfgoedcellen, experten
 • Prijs: 50 euro

Andere aankomende evenementen