Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Een nieuwe invulling

Mijn kerkgebouw kan een nieuwe invulling gebruiken. Wat zijn de opties?

Valorisatie

Alle mogelijke initiatieven die de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen bevorderen met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld een eenmalig gebruik van het kerkgebouw voor rondleidingen, concerten, voordrachten of tentoonstellingen.

Medegebruik

Bij medegebruik kunnen andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen terecht in het kerkgebouw om religieuze activiteiten te organiseren.

Nevenbestemming in de tijd (multifunctioneel gebruik)

Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Bij een nevenbestemming in de tijd kan het kerkgebouw buiten de uren van de religieuze activiteiten gebruikt worden voor andere doeleinden.

Nevenbestemming in de ruimte (gedeeld gebruik)

Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Bij nevenbestemming in de ruimte wordt het kerkgebouw architecturaal zodanig ingericht dat er een kleine liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming krijgen.

Herbestemming

Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een geheel nieuwe functie of invulling krijgen. De bisschop is de enige die kan beslissen om een kerk aan de eredienst te onttrekken.