Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Doe een gift

Geef jij ook om religieus erfgoed? Dan kan je een gift doen via het Religieus Erfgoed Fonds. Dankzij deze giften kunnen wij waardevol artistiek en cultureel religieus erfgoed bewaren, restaureren en ontsluiten.

Religieus Erfgoed Fonds

Het Religieus Erfgoed Fonds verzamelt fondsen voor de bewaring, restauratie en ontsluiting van roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het fonds heeft bijzondere aandacht voor de uitbouw van de erfgoedsite van de Abdij van Park en PARCUM.

Wat gebeurt er met de giften?

  • Het Religieus Erfgoed Fonds verleent in eerste instantie steun aan de restauratie van de Abdij van Park, evenals aan het conserveren of restaureren van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de abdij.
  • Het fonds kan kunstvoorwerpen en collecties aankopen of geschonken krijgen om deze in PARCUM tentoon te stellen of ze in bruikleen te geven aan organisaties in Vlaanderen, België en het buitenland, die werken rond religieus erfgoed.
  • Alle initiatieven die bijdragen tot een verantwoord en toekomstgericht beleid van de abdijsite met respect voor de culturele en religieuze bestemming ervan, kunnen door het fonds ondersteund worden.

Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal voordeel van 45%.

PARCUM als bedrijf sponsoren

Wil je PARCUM als bedrijf steunen of wens je een specifieke tentoonstelling of project een duw in de rug te geven? Wij staan je graag bij met een op maat gemaakte formule om ervoor te zorgen dat jouw bijdrage het verschil maakt. Zo bouw je mee aan een maatschappelijk relevant project.

Wil je graag weten wat PARCUM voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met lieve.vanhoofstadt@parcum.be.

Samen in de bres voor religieus erfgoed

Je kan PARCUM steunen met fiscaal aftrekbare giften op de rekening van de Koning Boudewijnstichting

BE10 0000 0000 0404, met gestructureerde mededeling ***182/0740/00449***