Doe een gift

Geeft u ook om religieus erfgoed? Dan kunt terecht bij het Religieus Erfgoed Fonds.

Het Religieus Erfgoed Fonds verleent in eerste instantie steun aan de restauratie van de Abdij van Park, evenals aan het conserveren of restaureren van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de abdij.

Het fonds kan kunstvoorwerpen en collecties aankopen of geschonken krijgen om deze in PARCUM tentoon te stellen of ze in bruikleen te geven aan organisaties in Vlaanderen, België en het buitenland, die werken rond religieus erfgoed.

Alle initiatieven die bijdragen tot een verantwoord en toekomstgericht beleid van de abdijsite met respect voor de culturele en religieuze bestemming ervan, kunnen door het fonds ondersteund worden.

Doe uw gift via de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404, met als gestructureerde mededeling ***182/0740/00449***. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.