Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Welkom Bert en Judith

6 januari 2020

Het erfgoedlandschap is altijd in beweging. En dus ook onze organisatie. Dit najaar mochten we Judith Delbaere en Bert Van der Veken in ons team verwelkomen. Leer hen beter kennen in dit dubbelinterview.

Judith "Als adviseur religieus erfgoed ben ik verantwoordelijk voor de regio West-Vlaanderen. Daar zal ik erfgoedbeheerders en iedereen die vragen heeft over religieus erfgoed helpen. Daarnaast hou ik mij ook bezig met alles rond veiligheid. Denk maar aan brandveiligheid, beschermen van objecten tegen diefstal, etc."

Bert "PARCUM en de provincie Oost-Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen. Mensen die bezig zijn met en bezorgd zijn over religieus erfgoed in de provincie kunnen bij mij terecht. Door deze samenwerking kunnen we vanuit verschillende niveaus werk maken van goed beleid. De komende jaren liggen er grote uitdagingen op ons te wachten. Kerkbesturen, beheerders, vrijwilligers, religieuzen. Kortom iedereen die begaan is met dit erfgoed, hoop ik op een positieve manier te kunnen helpen bij deze uitdagingen."

Interview

Judith "Het religieus erfgoed is van onschatbare waarde. Maar veel mensen lopen er gewoon voorbij. Zien het belang er niet van in. Dit erfgoed kenbaar maken bij het brede publiek, dat is al een eerste uitdaging. Wat is de waarde ervan? Waarom moeten we inzetten op deze gebouwen, tradities, praktijken en objecten? Steeds meer kerkgebouwen komen leeg te staan, of raken in verval. Dat is een harde realiteit. De komende jaren moeten we dus niet alleen inzetten op sensibilisering, maar ook concrete acties opzetten."

Bert "Zo moeten we de informatie die doorstroomt naar de vrijwilligers en beheerders van religieus erfgoed goed op elkaar afstemmen. Als regiocoördinator hoop ik een systeem uit te rollen waarbij noodzakelijk advies en expertise snel ter beschikking is. Maar ook dat vrijwilligers snel opgevist kunnen worden uit een grote pool. Om zo het erfgoed te bewaren en te ontsluiten."

© C. Cossu
© C. Cossu

Bert "We krijgen soms wel eens de vraag: ‘Waarom moeten we inzetten op religieus erfgoed?’ Het antwoord daarop is zeer simpel: al deze gebouwen, voorwerpen en tradities overspannen bijna onze hele geschiedenis. Alleen al door de kwantiteit kwam tot voor kort bijna iedereen in aanraking met dit erfgoed."

Judith "Het gaat dus over meer dan religie. Het gaat over hoe wij gevormd zijn. Hoe het dagelijks leven ingericht werd. Om dit te begrijpen moeten we dit erfgoed in al zijn aspecten koesteren en ontsluiten."

Bert "Veel mensen hebben ook nog een emotionele band met dit erfgoed. In gesprekken gaat het vaak over ‘hun gebouw’ en ‘hun erfgoed’. Wanneer we ergens de waardering van een collectie beginnen of een herbestemmingstraject opstarten kunnen de emoties hoog oplopen. Maar gaandeweg krijgen we ook hen mee in het verhaal. Vanuit PARCUM willen we altijd het religieus erfgoed tot zijn recht laten komen. En daarvoor gaan we op zoek naar oplossingen. Gedragen door alle betrokkenen."

"Maar dat is ook het leuke aan deze job. Ik kom met heel diverse mensen in contact die ik door de samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen en PARCUM nog beter kan helpen."

Judith "En we kunnen heel wat verborgen pareltjes ontdekken. En ons verdiepen in het zeer rijke landschap van religieus erfgoed."

Andere interessante blogartikels