Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Samenwerkingsovereenkomst PARCUM en Vlaamse overheid

30 december 2022

De Vlaamse overheid sluit met PARCUM een samenwerkingsovereenkomst af voor de komende vijf jaar

PARCUM kan hierbij rekenen op een jaarlijkse subsidie van maximaal 215.000 euro. “Vlaanderen is rijk aan religieus erfgoed. PARCUM vzw is als erkend museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur een belangrijke partner in de zorg voor dit specifieke erfgoed.”, zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

“Als minister van Onroerend Erfgoed zorg ik ervoor dat het herbestemmen van kerken en een nieuwe toekomst voor parochiekerken in het bijzonder hoog op de agenda staan. We zien onze samenleving in stijgende mate seculariseren, maar de interesse voor kerkgebouwen en hun vaak prachtige interieurs en verhalen blijft groot. Vlaanderen koestert haar religieus erfgoed", Matthias Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed.

Lieve Van Hoofstadt, algemeen directeur PARCUM: “via deze samenwerkingsovereenkomst verzilveren we de expertise van PARCUM ten behoeve van de beheerders en eigenaars van onroerend religieus erfgoed en hun erfgoedgemeenschappen.”

De samenwerkingsovereenkomst legt de doelstellingen vast en de daaraan gekoppelde taken die PARCUM vzw als erfgoedvereniging in de komende vijf jaar uitvoert in opdracht van de Vlaamse overheid in kader van de visienota “Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen”.

In de samenwerkingsovereenkomst die loopt van 2023 tot 2027 zijn de volgende doelstellingen en taken opgenomen:

  1. Bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan ‘Naar een nieuwe toekomst voor de Vlaamse Parochiekerken’ van het Platform Toekomst Parochiekerken
  2. Ondersteunen van het agentschap Onroerend Erfgoed bij de uitvoering van de visienota ‘Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen’
  3. Ondersteunen van initiatiefnemers bij valorisatie, openstelling, ontsluiting, beheer, preventief onderhoud, restauraties, renovaties en veiligheidszorg van kerkgebouwen.

Meer info

  • Simon Vandecasteele, Adjunct-kabinetschef Onroerend Erfgoed | simon.vandecasteele@vlaanderen.be
  • PARCUM | info@parcum.be
20221208 1635081