Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM stelt inspiratiegids voor nieuw gebruik van parochiekerken voor

18 december 2019

Vandaag stelt PARCUM-CRKC een nieuwe publicatie voor. Het boek Leven in de kerk is een praktische gids boordevol inspiratie voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met een religieus gebouw aan de slag willen gaan.

De publicatie brengt 45 voorbeelden van valorisatie, medegebruik, nevenbestemming of hergebruik van religieuze gebouwen samen die de afgelopen decennia in Vlaanderen werden gerealiseerd. Daarnaast schetst het boek ook de typische Vlaamse context met de voorgeschiedenis, de geldende regelgeving, de statuten en het aspect kerkenbeleidsplannen.

Cover levenindekerk

Praktisch

Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen
CRKC-PARCUM, Brugge 2018, 112 pagina’s
Uitgeverij Vanden Broele
ISBN 9789049617325

De publicatie is te koop voor € 44,95 via de webshop van PARCUM-CRKC