Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

250.000 euro voor herbestemming landelijke kerken

9 januari 2020

De provincie Vlaams-Brabant gaat een pop-up realiseren in 10 landelijke kerken. De bedoeling is deze kerken nieuw leven in te blazen.

In Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. De provincie Vlaams-Brabant steunt landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen realiseren. Ze zorgt niet alleen voor een startbudget maar zal deze projecten ook begeleiden. PARCUM zal instaan voor deze begeleiding. Er is een budget van 250.000 euro om in 10 landelijke kerken een pop-up te realiseren.

“Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa. “Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken”.

Op vrijdag 10 januari om 13 uur stelt gedeputeerde Monique Swinnen het project van de pop-ups voor landelijke kerken voor. Hoe de kapel Bergvijver in Aarschot zo een nieuw leven kreeg, wordt toegelicht.

© Vanessa Dekeyzer
© Vanessa Dekeyzer