Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM zoekt verhalen over kapelletjes

2 juni 2022

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes. Haast in iedere straat vind je een kapel, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen. Veel van deze kapellen herbergen bijzondere objecten, zijn bouwkundig interessant en zijn vaak onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities en verhalen. PARCUM, het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen, start daarom met een grootschalig project over kapelletjes en hun erfgoed.

“De naar schatting 15.000 kapelletjes zijn vaak door lokale geschiedkundigen beschreven, maar een systematisch overzicht bestaat vandaag niet,” vertelt projectcoördinator Bert Verheyden, “Bovendien kregen hun inboedel, tradities en verhalen relatief minder aandacht. Met tal van partners maken we daarom de komende maanden werk van een inventaris van alle kapelletjes in Vlaanderen en het erfgoed dat eraan verbonden is.” Het project zal uiteindelijk tot een referentiewebsite leiden. Hierop zal alle informatie over kapelletjes in Vlaanderen gebundeld worden. Daarnaast ontwikkelt PARCUM een toolbox om zelf aan de slag te gaan met kapelletjes. "Met het project wilt PARCUM nieuwe initiatieven waarbij kapellen centraal staan extra stimuleren. En die hoeven niet per definitie religieus van aard te zijn," besluit Verheyden.

In het voorjaar van 2023 vindt een grote sensibiliseringscampagne plaats. Een belangrijk onderdeel hiervan is de lancering van een inspirerend boek over diverse Vlaamse kapelletjes en de verbondenheid met de lokale gemeenschap. Fotografe Mirjam Devriendt en auteur Rudi Meulemans zetten hun schouders onder dit project. “Veel kapellen spelen vandaag nog een belangrijke rol in de buurt,” vertelt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM, “Jaarlijks vinden er bij deze kapellen nog heel wat tradities en praktijken plaats. Denk maar aan bloemen plooien, zandmotieven maken, processies, zangmomenten, … Met dit boek willen we de verhalen, tradities, objecten en gevoelens die hieraan verbonden zijn bundelen."

PARCUM is nog op zoek naar mensen die hun geluk, verdriet, verlangens of bezorgdheden delen aan of via een kapelletje. Heb jij een kapel in jouw buurt waaraan een mooie traditie, een bijzonder verhaal of interessante buren verbonden zijn? Laat het weten via www.parcum.be/projecten/kapelletjes.

Voor dit project geniet PARCUM de steun van de Vlaamse Overheid en tal van andere partners.

20210815 Kapel van de Heinkensberg PE Sint Franciscus Glabbeek