Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Norbertijnenpaters in Abdij van Park vieren 900e verjaardag

9 februari 2021

In 2021 viert de norbertijnenorde wereldwijd haar 900-jarig bestaan. Ook voor de paters in Abdij van Park wordt het een bijzonder jubileumjaar. Vanaf 4 mei worden de refter, bibliotheek en de pandgang toegankelijk voor het grote publiek en start de overzichtsexpo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’. Het perfect moment om een bezoek te brengen en de abdij te ontdekken.

Op de erfgoedsite Abdij van Park vlak bij het stadscentrum van Leuven vind je vandaag nog altijd een norbertijnengemeenschap die er woont en werkt volgens de leuze ‘ne quid nimis’ (houdt mate). “Het is voor ons een speciaal jaar”, zegt Jozef Van Osta, prelaat van de abdij. “Niet alleen bestaat onze orde 900 jaar, de werken op ons abdijdomein naderen een nieuwe belangrijke fase. Dat maken we niet elk jaar mee”, glimlacht de pater.

Nieuwe mijlpaal voor abdij en publiek
Samen met de paters en de partnerorganisaties maakt Abdij van Park zich op voor het feestjaar met 4 mei als eerste hoogtepunt. “De refter en bibliotheek van het klooster worden na intense restauraties permanent voor het grote publiek geopend. We hebben lang uitgekeken naar dit moment. Wat de bezoeker gaat zien, is het prachtige resultaat van volharding en engagement van alle betrokken partijen”, zegt Dirk Vansina, schepen van restauraties.

Jan Mertens, bestuurder Erfgoedsite Abdij van Park: “Dé pronkstukken zijn de unieke stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche en de pandgang met 21 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glasramen uit dezelfde eeuw, uitgevoerd door de Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd als Vlaamse Topstukken.”

Overzichtsexpo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’
In het dialoogmuseum PARCUM zal de expo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ in première gaan. Deze biedt van 4 mei tot 1 augustus een originele inkijk in het abdijleven en de geschiedenis van 900 jaar norbertijnen. De tentoonstelling brengt bovendien verborgen stukken uit de rijke collecties van de Brabantse abdijen en mag ook puren uit andere nationale en internationale verzamelingen. Tegelijk werpt de expo een blik naar de toekomst waarin abdijen blijven inspireren als plekken van religie, zingeving en dialoog.

Perfect moment voor een bezoek
“Het jubileumjaar is het perfecte ogenblik om het grote publiek uit te nodigen om de abdij in al haar facetten te herontdekken”, zegt Denise Vandevoort, schepen van cultuur, evenementen en toerisme. “Abdij van Park herleeft meer dan ooit in haar typische en spirituele sfeer. Het publiek zal ze eindelijk weer kunnen beleven zoals weleer: een inspirerende groene plek van bezinning en activiteit. Naast de permanente opening van de historische ruimtes en de tijdelijke expo, zullen we in de loop van het feestjaar samen met de partners op de abdijsite ook rondleidingen en kleinschalige evenementen organiseren.”

Interactieve beleving
Om de abdijgeschiedenis en de gerestaureerde kloosterruimtes nog meer tot leven te laten komen voor de bezoekers, wil PARCUM inzetten op projecties op de plafonds, soundscapes en meeslepende audiovisuele tours. Om dit te realiseren zet het museum een crowdfunding op poten. Ieder die hieraan wil bijdragen, kan dat doen via het Belgisch platform Growfunding en krijgt meteen ook een ‘abdij-reward’ als bedanking. Op die manier wil PARCUM op korte termijn een eigentijdse en kwalitatieve beleving voor het grote publiek realiseren.

Grootscheepse herbestemming
“Uniek is dat de partners de gerestaureerde gebouwen weer in gebruik nemen met de functies van weleer, weliswaar in een hedendaagse context”, licht Carl Devlies, schepen van onroerend erfgoed, stad Leuven toe. “Stilaan zien we het masterplan van 2004 tot leven komen waarin een duurzaam toekomsttraject uitgestippeld werd voor de abdij met respect voor het verleden en het groene karakter. Dit veeljarenproject heeft tal van lokale, provinciale en Vlaamse partners. De herbestemming en restauratie zijn volop bezig en reeds zichtbaar.”

Stad Leuven - fotograaf Tim Buelens
Stad Leuven - fotograaf Tim Buelens