Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Topstukken met een verhaal

21 november 2023 - 17 maart 2024

Focusopstelling

Dit jaar bestaat het Vlaams Topstukkendecreet twintig jaar. In Vlaanderen zijn meer dan duizend objecten als ‘topstuk’ gelabeld. Een object behoort tot die club als het zeldzaam en onmisbaar is. Dat wil zeggen: er zijn weinig tot geen gelijkaardige stukken én het heeft een bijzondere waarde voor Vlaanderen. Dankzij het Topstukkendecreet krijgen zo’n objecten extra bescherming. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet zonder toestemming naar het buitenland en worden er middelen voorzien om de stukken goed te bewaren.

PARCUM en Abdij van Park hebben ook enkele Vlaamse topstukken in de collectie. Voor dit feestjaar worden uitzonderlijk drie topstukken uit het depot gehaald! Recent verwierf het museum een eerste topstuk: een 16de-eeuws triomfkruis, met bijhorende velum. De glasramen van de abdij werden in 2018 opgenomen op de topstukkenlijst. Deze lijst is niet statisch. Erfgoedinstellingen kunnen zelf objecten voordragen. Zo droeg Abdij van Park enige tijd terug twee oorkondes voor: de stichtingsoorkonde van de abdij uit 1129 en het beschermingsprivilege van de abdij door Frederik I Barbarossa uit 1154.

Waarom zijn het zo’n belangrijke objecten? Welke betekenis hadden ze voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaakten? In deze focusopstelling ontdek je het verhaal achter onze topstukken.

PARCUM verrijkt collectie met eerste Vlaams topstuk

PARCUM neemt een eerste Vlaams topstuk op in collectie dankzij een handgift van de zusters van de Sint-Trudoabdij uit Brugge. Het gaat om een 15de-eeuws triomfkruis en het bijhorende velum. Dit ensemble werd in 2011 erkend als Vlaams Topstuk. Tot 2018 konden de zusters het triomfkruis in de kapel ophangen, maar om veiligheidsredenen moesten ze op zoek naar een nieuwe bestemming. Ze namen hiervoor contact op met PARCUM. Via een handgift worden de twee objecten opgenomen in de collectie van PARCUM.

Afbeelding 20230908 120136 5b8ee621