Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Monumenten van zielzorg

Monumenten van zielzorg

Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850

Vlaanderen en Nederland tellen talrijke pastorieën die in de zeventiende en de achttiende eeuw werden gebouwd door de norbertijnen. In die tijd bedienden norbertijnse pastoors talrijke parochies. Vandaag zijn de pastorieën van deze pastoors stuk voor stuk onmiskenbaar monumenten en ijkpunten in het landschap en in de dorpskernen. Hoe ziet en zag zo’n typische norbertijnse pastorie er uit? Hoe bracht een norbertijnenpastoor zijn tijd door? Was hij opgeleid? Hoe was zijn relatie met de abdij eenmaal hij geïnstalleerd was in een parochie ver buiten de abdijmuren?

Monumenten van zielzorg biedt een boeiende kijk op het leven van de norbertijnenpastoors in Brabant. Het boek begint bij de plunderingen en vervolgingen door de geuzen, gevolgd door de gouden tijd onder Albrecht en Isabella waarin het pastorieënnetwerk explosief groeide en eindigt bij de Franse Revolutie, die de rijkdommen aan de norbertijnen onttrok en de pastoors deed onderduiken.

Twee casussen – de pastorieën van Tongerlo in Roosendaal, Essen en Kalmthout en het netwerk van pastorieën van de Parkabdij in Heverlee – leiden de lezer binnen in het leven van concrete pastoors op hun parochiedomein en schetsen een bouw- en kunsthistorisch beeld van de pastorieën. De fietsroute die de voornaamste voormalige pastorieën van de Abdij van Park aandoet, voert je fietsend mee naar de wereld van de norbertijnenpastoors.

Prijs: € 15

Monumenten zielzorg