Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Provincie Vlaams-Brabant en PARCUM steunen herbestemming landelijke kerken in Halle Vilvoorde

13 november 2020

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die een herbestemming willen realiseren. Ze doet hiervoor beroep op PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Na een oproep voor het arrondissement Leuven eind vorig jaar volgt nu een oproep voor kerken in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

In heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. Tot concrete realisatie komen is echter niet eenvoudig. “Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken,” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

De provincie Vlaams-Brabant steunt landelijke kerken die op korte termijn tot een herbestemming willen komen. Ze zorgt niet alleen voor de begeleiding van enkele pop-up projecten door PARCUM, maar ook voor een startbudget van 25.000 euro per kerk.

Door, samen met alle belanghebbenden, één of meerdere herbestemmingsoptie(s) te concretiseren en effectief uit te testen in de vorm van een tijdelijke invulling, streeft elk pop-up project er naar een goede basis te creëren voor een duurzame herbestemming.

Begin 2020 werden 5 kerken in arrondissement Leuven geselecteerd. In 2021 komen de kerken in arrondissement Halle-Vilvoorde aan de beurt.

Een projectdossier indienen kan tot en met vrijdag 29 januari 2021 op www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproep

4 Zemst Participatiemoment PARCUM 2020