© PARCUM

Namen-Jesu-Kirche

Deze kerk voor de Oud-Katholieke gemeenschap van Bonn heeft een heel bijzondere band met....bomen.

Oude naam
Namen-Jesu-Kirche
Locatie
Bonngasse 8
53111 Bonn
Routebeschrijving
Functie
Publieke ruimte
Spiritueel
Type bestemming
Valorisatie
Parochiekerk
Ja

Van Jezuïetenkerk...

In het hart van de binnenstad van Bonn staat de Namen-Jesu-Kirche, die al drie eeuwen lang een belangrijke plaats is van bezinning voor de inwoners van de stad. Ze werd opgericht tussen 1686 en 1717 voor de jezuïetenorde in zogenaamde jezuïetenbarok. De orde gebruikte de kerk en de middelbare school er tegenover tot ze in 1774 afgeschaft werd. Vervolgens werd het gebouw benut als opslagplaats, tot ze haar kerkelijke functie kon hernemen. Tot 1934 deed ze dienst als als parochiekerk voor de oud-katholieke gemeente; daarna werd ze gebruikt als rooms-katholieke kerk van de universiteit van Bonn.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kerkgebouw gebombardeerd door de geallieerden. Vanaf 1949 werd ze in haar luister hersteld. In de jaren 1960 gaf Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, les aan de universiteit van Bonn en preekte hij in het kerkgebouw.

© PARCUM
© PARCUM

...tot Oud-Katholieke kathedraal

In 2007 besloot het bisdom Keulen zijn gebruikersovereenkomst met de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de eigenaar van het kerkgebouw, stop te zetten. De onderhoudskosten liepen hoog op en bovendien had de rooms-katholieke gemeenschap van Bonn nog drie andere grote kerken ter beschikking. In 2011 werd overgegaan tot een grondige restauratie van het gebouw, dat een jaar later overgegeven werd aan de stichting Namen-Jesu-Kirche. Sindsdien is ze in gebruik als kathedraal voor de Duitse Oud-Katholieke Kerk.

Een bijzondere band

De oorsprong van de kerk gaat terug op een boom die in 1681 omgehakt werd door een houthakker. In de beukenstam meende hij het Christusmonogram IHS te herkennen. De aartsbisschop van Keulen zag dit als een teken en besloot over te gaan tot de bouw van de kerk.

In 2010 viel in het Kottenforst buiten Bonn een driehonderdjarige eik (Dicke Eiche) om. Kunstenaar Klaus Simon gebruikte een deel van het hout en maakte er een altaar, lezenaar, paaskandelaar en bisschopsstoel uit voor de Namen-Jesu-Kirche.

© PARCUM
© PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM

Andere herbestemde kerken