Fili(i)(ae)

Hans Roels en Tony Van Nuffelen fotografeerden de drie afgelopen jaren alle bewoonde abdijen en enkele priorijen in Vlaanderen. Het boek is het verbluffende resultaat van hun inspanningen. Fili(i)(ae) bevat enkel groepsfoto's, die gezamenlijk honderden personen afbeelden. Het fascinerende aan deze foto's is dat ze inspelen op de wisselwerking tussen het individu en de omringende collectiviteit. In plaats van een amorfe groep te tonen, bestaan de foto's uit individuele karakterstudies.

Prijs: € 35

Filiiae