Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM waardeert de kerkencollecties in Boutersem

15 november 2022
Geschreven door Jan Klinckaert

Waardering- en herbestemmingstraject

Vele kerken in Vlaanderen krijgen vandaag of in de nabije toekomst een nieuw gebruik of invulling. Het kerkenbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad en het betrokken bisdom, zet hiervoor de formele krijtlijnen uit. Hierbij rijzen niet alleen vragen rond de toekomstig gebruik van de verschillende kerkgebouwen, maar ook rond de bestemming van de vele heiligenbeelden, het liturgisch vaatwerk, de altaren, de biechtstoelen en de doopvont, enzoverder. Kortom, de inboedel van de kerk.

Wat is de meest geschikte bestemming voor dit religieus erfgoed? Welke objecten vinden een plaats in de fusie- of centrumkerken? Welke objecten komen in aanmerking voor een gebruik in andere kerken, in binnen- en buitenland? Zijn er objecten, die in een museum op hun plaats zijn? Met deze vragen in het achterhoofd namen de parochie Heilige Maria Boutersem en de gemeente Boutersem contact met PARCUM. De kerken doorlopen een waarderings- en herbestemmingstraject waarbij een bestemmingsplan opgemaakt wordt voor de collecties van elk van de vijf kerken in Boutersem, die volgens het kerkenbeleidsplan in de komende jaren een nieuwe bestemming krijgen.

Eén van deze kerken, de Sint-Annakerk in Roosbeek zal worden uitgebouwd tot museumkerk. Vandaag zijn de twee laatste kerken aan de beurt, met name de Sint-Pietersbandenkerk in Willebringen en de Sint-Hilariuskerk in Boutersem. Het waarderings- en herbestemmingstraject voor elk van deze kerken verloopt volgens het stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken, kortweg het stappenplan, dat PARCUM in 2016 uitwerkte in samenwerking met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

 • Stappenplan Religieus Erfgoed
  www.stappenplanreligieuserfgoed.be

  Deze handleiding wil aan kerkbesturen een concreet instrument aanreiken om de hun toevertrouwde erfgoedcollecties op een verantwoorde en duurzame manier te kunnen waarderen, te selecteren en desgevallend te herbestemmen.
006

Ook jouw inbreng is van belang

Deze trajecten verlopen met de medewerking en inbreng van de lokale gemeenschappen. Betrokkenen en inwoners worden actief uitgenodigd om tijdens een participatiemoment met tentoonstelling te laten weten welke waarden en betekenissen, maar ook welke verhalen aan elk van de objecten kunnen worden toegekend. Wil je weten hoe het er bij zo’n participatief waarderingstraject aan toe gaat of ben je gewoon nieuwsgierig naar het onverwacht rijke erfgoed van de dorpskerken in Boutersem, dan ben je van harte welkom op de tentoonstelling- en participatiemomenten in de Sint-Pietersbandenkerk en de Sint-Hilariuskerk. Jouw inbreng is van belang. Religieus erfgoed heeft betekenis voor iedereen.

Praktisch

Beide participatiemomenten gaan door:

 • In de Sint-Pietersbandenkerk in Willebringen
  (Hoek Willebringsestraat-Domstraat3370 Boutersem)
  op zondag 11 december 2022 van 10:00 tot 17:00
 • In de Sint-Hilariuskerk in Boutersem
  (Brugstraat 17, 3370 Boutersem)
  op vrijdag 6 januari 2023 van 17:00 tot 20:00 en
  op zaterdag 7 januari 2023 van 10:00 tot 17:00
 • Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
  Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
 • Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
  Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
 • Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
  Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
 • Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)
  Participatie Roosbeek (Daniël Vandenhoeck)

Erfgoedadvies

Vanuit onze jarenlange erfgoedwerking delen we onze kennis en ervaring rond verschillende domeinen binnen religieus erfgoed. Als expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt PARCUM een specifieke dienstverlening voor eigenaars en beheerders van publiek en privaat religieus erfgoed van de erkende erediensten in Vlaanderen.

Andere interessante blogartikels