Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Nieuwe aanwinst: vroeg werk van Gustave Van de Woestyne

14 augustus 2018

In juni 2018 mocht PARCUM een bijzondere gift in ontvangst nemen. De Missionarissen van het Heilig Hart in Borgerhout zochten een nieuwe thuis voor een schilderij dat afkomstig was uit het Leuvense klooster van de Missionarissen. Het Leuvense huis van de Missionarissen van het Heilig Hart, gevestigd op de Erasme Ruelensvest, werd in 1981 verkocht aan de stad Leuven. De kunstcollectie van de Leuvense paters verhuisde toen naar het klooster van de congregatie in Borgerhout. Sinds 2005 biedt het voormalige klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart in Leuven onderdak aan Cirkus in Beweging. De paters wilden het schilderij graag terugbrengen naar Leuven, waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Daarom klopten ze aan bij PARCUM.

D486cb8503363bfad9f961e0cf72be50 P1060712

Een opschrift in de rechter onderhoek van het doek verduidelijkt de herkomst: “Eerbiedig aan de Zeereerwaarde Missionarissen van het H. Hart te Leuven. G. Van de Woestyne Anno Dni 1912.” Aan het begin van zijn schilderscarrière woonde kunstenaar Gustave Van de Woestyne in de Schapenstraat in Leuven, op een boogscheut van het klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart op de Erasme Ruelensvest. Een zekere Louis Van Campenhoudt – één van de paters van het toenmalige klooster in Leuven – vermeldt in zijn briefwisseling een bezoek aan het atelier van de kunstenaar. “Op een middag in de herfst 1911 brachten we een belangrijk bezoek aan schilder G. V. de Woestijne die toen in Leuven in de Schapenstraat woonde. (…) Die namiddag bij schilder G. v.d. Woestijne herdenk ik met veel genoegen: uiterst vriendelijk liet hij ons in zijn atelier afgewerkte doeken bewonderen en gaf er commentaar over.” In 1912 vertrok van de Woestyne uit Leuven. Het moet dus vlak voor zijn vertrek zijn dat de kunstenaar het schilderij schonk aan de Missionarissen.

Gustave Van de Woestyne

Gustave Van de Woestyne (1881-1947) was een sterk religieus geïnspireerd kunstenaar. Twee keer verbleef hij korte tijd in een kloostergemeenschap. Toch besloot hij dat een streng monastiek leven niet aan hem besteed was en legde zich toe op de schilderkunst. In zijn vroege werk zijn heel wat religieuze taferelen terug te vinden, zoals deze Kroning van de Maagd. De jonge Van de Woestyne liet zich beïnvloeden door de stijl van de prerafaëlieten. De uitgesproken aandacht voor symboliek en typische zachte pasteltinten komen ook in dit schilderij duidelijk naar voor.

Vragen over onze depotwerking?

Heb je vragen over onze depotwerking? Of wil je graag een kunstwerk doneren aan PARCUM? Neem dan contact op met collega Phaedra Bosmans.

Phaedra Bosmans

Phaedra Bosmans

Verantwoordelijke collectie

Andere interessante blogartikels