Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Hulpmiddelen voor de bescherming van cultureel erfgoed aangekomen in Kiev, Oekraïne

20 april 2023

Diverse organisaties zamelden hulpmiddelen in voor de bescherming van het cultureel erfgoed in Oekraïne, dat te lijden heeft onder de oorlog. PARCUM droeg bij door een pallet zuurvrije museumdozen te schenken. Inmiddels zijn de beschermmaterialen aangekomen in Kiëv.

Eind 2022 kon u een oproep vinden voor het schenken van beschermmateriaal aan Oekraïne. De respons was enorm. De levering, goed voor een totale waarde van zo’n 10.000 euro, werd eind maart naar collega’s in Oekraïne gestuurd om het cultureel erfgoed van het land te helpen beschermen.

Belgische erfgoedorganisaties, archieven, erfgoedbibliotheken en musea doken in hun voorraden en verzamelden dozen vol (niet-)zuurvrij archiefmateriaal, twee generatoren, twee plannenkasten, vier ontvochtigers, tien houten transportkisten, diverse meettoestellen, metalen en houten demonteerbare rekken, Tyvek, handschoenen, noppenfolie, plakband, labels, schuimfolie, plastic boxen en veel meer. Ook FARO droeg zijn steentje bij en verzamelde het nodige materiaal, zoals hygrometers, een plannenkast, negen metalen kasten en vier demonteerbare metalen en houten rekken.

De materiële noodhulp aan Oekraïne wordt gecoördineerd door het EU Civil Protection Mechanism. In België organiseert B-FAST de logistiek. Ook erfgoed kreeg hierin een plaats. De oproep voor het schenken van beschermmateriaal ging eind 2022 uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid en Internationale Relaties van de FOD Binnenlandse Zaken en werd gedaan via het Vlaams Museumoverleg.

Eerst werd afgetoetst wie mogelijk kon meehelpen bij de inzamelactie. In december werd dan een eerste bericht uitgestuurd. Na het kerstverlof, in januari, volgde een tweede bericht. Zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als het Belgisch Blauwe Schildcomité zochten mee naar een geschikt transitdepot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het materiaal werd eind januari, begin februari 2023 ingezameld.

Oekraine 3

Dankzij het AMVB, het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid (Archiefdepot te Vilvoorde), de Bibliotheek van het Grondwettelijk Hof Brussel, het Design Museum Gent, Erfgoedlabo Leuven (KADOC-KULeuven, KULeuven Bibliotheek Maurits Sabbe, PARCUM, M Leuven en Stadsarchief Leuven), FARO, FOMU, Musea Brugge, Musea Ieper (In Flanders Fields Museum, Yper Museum en Merghelynck Museum), Stadsarchief Herentals en Stadsmuseum Lier werd beschermingsmateriaal ingezameld ter waarde van 10.000 euro. Alle hulpgoederen werden gecentraliseerd opgeslagen in de Kennissite Vilvoorde. De Collectie Vlaamse Gemeenschap en het Archiefdepot van de Vlaamse overheid stelden hiervoor hun gedeelde transitzone ter beschikking.

Om gedoneerde materialen snel en efficiënt te kunnen verzamelen, bundelde FARO de krachten met het Blauwe Schild. Het Blauwe Schild hielp mee met de communicatie en met het klaarmaken van het geschonken materiaal voor verzending naar Oekraïne.

Voor schenkers die zelf niet konden instaan voor het transport naar Vilvoorde, konden we rekenen op de bereidwillige medewerking van Defensie (voor Musea Brugge), Blauwe Schild (voor de Bibliotheek van het Grondwettelijk Hof Brussel) en MOBULL (voor de vijf locaties in Leuven en FARO in Brussel).

Met enige vertraging, een gevolg van de aardbeving in Turkije en Syrië, werd het materiaal door B-FAST eind maart getransporteerd naar Kiev. Daar werd het opgevangen door het Heritage Emergency Response Initiative (HERI), die het verder verdeelt. Het materiaal zal worden gebruikt om een beschermende bekleding aan te brengen rond monumenten en erfgoedobjecten en archiefstukken veilig te verpakken en op te bergen.

Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen!

Foto's: © FARO, M Leuven, Belgisch Comité van het Blauwe Schild, KADOC-KU Leuven

Andere interessante blogartikels