Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

"Door cultuur verbinden wat ooit door vuur was gescheiden" - rechtzetting

10 juni 2021

In het laatste nummer van ons magazine slopen helaas enkele fouten in het artikel over de Vredesbeiaard. Hier zetten we dit recht.

“Door cultuur verbinden wat ooit door vuur was gescheiden”

De norbertijnen hebben de oorspronkelijke beiaard van de Abdij van Park in 1811 uit geldnood verkocht aan de stad Leuven. Hij werd geplaatst in de Sint-Pieterskerk, waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd werd. De archivaris van de Duitse stad Neuss ontdekte in 2012 dat soldaten uit zijn stad betrokken waren bij de verwoesting van Leuven. Hij nam contact op met zijn collega in Leuven en uit de daaropvolgende contacten tussen beide stadsbesturen groeide het idee om de oorspronkelijke beiaard samen te reconstrueren, als een vredesbeiaard. De nieuwe beiaard telt veertig klokken en werd gefinancierd door de Stad Leuven, de Stad Neuss, de paters norbertijnen en vele andere sponsoren in België en Duitsland. Sinds 11 november 2018 weerklinken op de Abdij van Park als vanouds de klokken van de beiaard.

Met dank aan Luc Rombouts voor de verbeterde versie van dit stuk.

Pol Leemans
Pol Leemans

Andere interessante blogartikels