Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Geef om erfgoed

Lopend project

'Geef om erfgoed' is een crowdfundingplatform voor kleinschalige erfgoedprojecten.

Het ‘Geef om erfgoed’-platform wil kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel mee helpen realiseren. De steun van het brede publiek is hierbij onontbeerlijk. Het beoogde bedrag voor je erfgoedproject bepaal je vooraf. Je doel bereiken doe je door heel wat mensen warm te maken om een kleine duit in het zakje te doen. In ruil voor een hun bijdrage ontvangen investeerders een leuke beloning of reward.

Een crowdfundingcompagne beoogt niet alleen financiering. Donateurs tijdens en na je campagne actief betrekken bij je erfgoedproject komt ook het draagvlak en de zichtbaarheid van je project ten goede.