Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Sint-Antoniusvieringen

Lopend project

Op initiatief van enkele verenigingen, willen Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusviering in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.

THEMA
Immaterieel erfgoed
LOCATIE
Vlaanderen
PERIODE
2020 - ...

Op 17 januari wordt de heilige Antonius, ‘Toontje met het varken’, gevierd. Deze Sint-Antoniusvieringen zijn heuse volksfeesten. Jaarlijks nemen honderden mensen uit verschillende verenigingen hieraan deel.

Elke viering heeft zijn eigenheid, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijke kern. Vaak start de feestdag met een religieus deel: een misviering, een processie en soms een dieren- of tractorwijding. Tijdens de viering worden vleeswaren en lokale producten gezegend.

Na de (eucharistie)viering volgt de verkoop per opbod van de offergaven. De opbrengst van de verkoop gaat steevast naar een goed doel of naar de parochie. De dag wordt afgesloten met een groot volksfeest. Dit alles brengt het sterke sociale karakter van de Sint-Antoniusvieringen duidelijk naar boven.

Schrijn Sint Antonius

Naar erkenning als immaterieel erfgoed

Op initiatief van enkele verenigingen, willen Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusviering in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. We doen dit samen met zoveel mogelijk lokale vieringen.

Een eerste stap in dit traject is het samenbrengen van de erfgoedgemeenschap. Dit zijn de mensen die de vieringen een warm hart toedragen. Zowel mensen die een actieve rol opnemen in de organisatie van de Sint-Antoniusvieringen, als deelnemers. In februari 2021 brachten we geïnteresseerden digitaal samen.

Een volgende fase is het verzamelen van steunbetuigingen. Om erkend te worden moet je immers aantonen dat de vieringen breed gedragen zijn. Daarom lanceren we een bevraging. Ben jij van ver of dichtbij betrokken bij een Sint-Antoniusviering? Of vind jij dat deze traditie niet mag verloren gaan? Vul dan de bevraging in. Organiseer je zelf jaarlijks een viering? Bespreek dan zeker met het organiserend comité om een registratie in de feestendatabank van Histories te realiseren om zo het erkenningsdossier mee te vervolledigen.