Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Workshop crowdfunding

Tijdens deze workshops krijg je begeleiding om je crowdfundingproject verder uit te werken en in de praktijk uit te rollen.

Locatie
FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel
Prijs
10 euro (5 euro per sessie)

Opgelet: om deze workshop te volgen moet je hebben deelgenomen aan een van de infosessies!

Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag de dag een van de meest succesvolle manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren. Steeds vaker hoor je ook van erfgoedprojecten die financieel mogelijk werden gemaakt door crowdfunding. Er is echter meer aan de hand dan alleen het kostenplaatje: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken gaat voelen bij het erfgoed dat je beheert. Een win-win situatie dus. Maar hoe begin je eraan? Welk soort projecten hebben doorgaans kans op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject?

Tijdens deze workshops krijgen jullie verdere begeleiding van jullie project via twee workshops en in dien gewenst achteraf gratis één-op-één begeleiding op maat. Zo krijgen jullie ondersteuning inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. Voldragen projecten die passen binnen het concept van het platform worden gelanceerd op het platform Geef om erfgoed. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op het platform. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Ook de volgende jaren zullen er immers oproepen voor projecten gelanceerd worden.

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven en deelgenomen hebben aan de infosessie.

Organisatie en partners

Voor dit project werkt Erfgoed in de Praktijk samen met Growfunding (www.growfunding.be) een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Erfgoed in de Praktijk is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis,…) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Het gezamenlijk erfgoedcrowdfundingsplatform van Erfgoed in de Praktijk en Growfunding wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Praktisch

  • De twee workshops moeten samen gevolgd worden en vinden online plaats op:
    • Deel 1 – 25 november 2021 - 19u tot 22u
    • Deel 2 – 9 december 2021 - 19u tot 22u
  • Het inschrijvingsgeld voor de workshops bedraagt 10 euro (5 euro per sessie). Voor het vormingsaanbod gelden annuleringsvoorwaarden.
  • Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsavond via Histories

Andere aankomende evenementen