Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM opent tentoonstelling 'In beeld geboren'

4 mei 2023

In PARCUM, het museum in Abdij van Park Leuven, opent vanaf 5 mei een nieuwe thematentoonstelling. ‘In beeld geboren’ toont hoe de rijke westerse beeldcultuur tot stand is gekomen. In musea, kerken en kloosters kom je vandaag ogen tekort voor alle schilderijen en sculpturen van Christus en heilige mannen of vrouwen. Je ziet Christus vaak afgebeeld als een witte man met lang, bruin haar, bruine ogen en een baard. Waar komt dat beeld vandaan? En is die rijke beeldcultuur wel van alle tijden?

“Het afbeelden van goddelijke was ook binnen het christendom niet vanzelfsprekend,” duidt Liesbet Kusters curator van het museum. “Beeld en religie hebben al eeuwenlang een complexe relatie. Ook in het vroege christendom was het afbeelden van Christus voorwerp van controverse. In de 8ste en 9de eeuw leidden discussies rond dit prangende vraagstuk tot de uitbraak van de Byzantijnse beeldenstrijd.”

De tentoonstelling toont verschillende objecten uit de vroegchristelijke periode en neemt de bezoeker mee naar het hart van de Byzantijnse beeldenstrijd. Een strijd die uiteindelijk werd beslecht in het voordeel van de iconodulen, of de beeldenvereerders: Christus mag afgebeeld worden. Een beslissing die de geschiedenis van het christelijke beeld én de rijkdom ervan heeft bepaald. Tot op de dag van vandaag. ‘In beeld geboren’ laat zien hoe dat beeld vorm kreeg en welke legendes aan de basis liggen van de meest afgebeelde persoon op aarde.

“We zijn bijzonder verheugd dat we voor deze tentoonstelling opnieuw verschillende topstukken naar Leuven mogen halen”, vertelt Wouter Jaspers coördinator van het museum. “Zo tonen we de vroegste kopie van de lijkwade van Turijn, uit Lier, gemaakt in 1516, enkele 6de-eeuwse Byzantijnse kruisjes en een schilderijtje van het atelier van Bouts.”

Met de tentoonstelling laat PARCUM ook een ander licht schijnen op het actuele beelddebat. “Ook vandaag laat het afbeelden van het goddelijke de gemoederen hoog oplopen. Denk maar aan cartoons, het vernietigen van beelden in het Midden-Oosten of popsterren die poseren op kruisen. In de tentoonstelling laten we experts aan het woord vanuit de islam en het jodendom. Hoe gaan zij om het beeld? Welk gevaar schuilt erin? En wat vinden we terug in de Thora of de Koran over God en Mohammed? We hopen op die manier bij te dragen aan een beter begrip van elkaars standpunten,” besluit Liesbet Kusters.


‘In beeld geboren’ loopt tot 22 oktober 2023. Tickets reserveer je best op voorhand via www.parcum.be/museum/in-beeld-geboren. Het ticket geeft ook toegang tot de historische ruimtes van Abdij van Park.

Zaalzicht in beeld geboren