Eerste Profundo-dag in Leuven groot succes

Op zondag 17 februari openden verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen van Leuven hun deuren. Meer dan 50 deelnemers werden verwelkomd.

Op zondag 17 februari organiseerden PARCUM en Orbit vzw voor de eerste keer een Profundo-dag in Leuven. Verschillende levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen openden die dag hun deuren voor het grote publiek. De Sint-Geertruiparochie, moskee Al Fath en de koptisch-orthodoxe kerk van Leuven mochten meer dan 50 deelnemers verwelkomen.

Voor PARCUM was deze dag een perfecte manier om haar missie uit te dragen: inzetten op dialoog tussen verschillende gemeenschappen. Als dialoogmuseeum geloven we dat kennis leidt tot beter begrip. Door in te zetten op interlevensbeschouwelijke ontmoetingen leren verschillende culturen en gemeenschappen elkaars erfgoed en tradities beter kennen. Zo ook tijdens deze Profundo-dag.

De namiddag begon met een dialoogrondleiding in de huidige tentoonstelling Religie.Helend.Verdelend. Onze vaste PARCUM-gidsen gingen in gesprek met een dialooggids en de deelnemers. Vanuit de eigen culturele achtergrond en leefwereld duidde de dialooggids de kunstwerken en wat deze voor hem of haar betekenen. Tijdens de Profundo-dag waren er drie dialooggidsen aanwezig: Gloria (katholiek - El Salvador), Ithar (moslima) en Shrijana (hindoe). Een uniek concept dat door de deelnemers werd gesmaakt.

De Sint-Geertruiparochie mocht als eerste zijn deuren openen. Enkele leden van de parochieploeg ontvingen de deelnemers en gaven meer uitleg bij de bouw van de kerk. Deze kerk, die deel uitmaakt van de Sint-Geertruiabdij, dateert uit de 13de eeuw. Vooral het laatgotische koorgestoelte wekte bij veel bezoekers de interesse.

Na een wandeling onder een prachtige zon, werd iedereen verwelkomd in de Al Fath moskee. Voorzitter Mohammed Bachiri nam de rondleiding in de moskee op zich. De deelnemers zaten met heel wat vragen, die zorgvuldig door hem beantwoord werden. Een kopje muntthee maakte dit bezoek compleet.

Als laatste locatie werd de koptisch-orthodoxe kerk van Leuven bezocht. Dit gebedshuis bevindt zich in de voormalige kerk van de paters Montfortanen aan de Diestsevest. Tijdens dit bezoek kregen de deelnemers meer uitleg over de kerk en de religieuze gebruiken. Ook de iconostase (de wand tussen het schip van de kerk en het altaar), de iconen en ander erfgoed kwamen aan bod. De koptische gemeenschap sloot de dag af met een hapje en een drankje.

De Profundo-dag in Leuven werd mee mogelijk gemaakt door de stad Leuven (afdeling Diversiteit en Gelijke Kansen), de parochieploeg van Sint-Geertrui, de moskeegemeenschap van de Al Fath moskee, de koptisch-orthodoxe gemeenschap van Leuven en Orbit vzw.

Wil je zelf graag een dialoogrondleiding boeken? Dat kan! Onze dialooggidsen staan voor jou paraat om de expo Religie.Helend.Verdelend uit de doeken te doen. Boeken kan via hier